Od Redakcji

Stało się już tradycją, że sierpniowy numer "Dyrektora Szkoły" ma charakter szczególny. Tytuł Vademecum roku szkolnego 2008/2009 mówi sam za siebie. Numer przygotowany jest po to, aby pomóc dyrektorom szkół, przedszkoli i placówek oświatowych w sprawnym zorganizowaniu pracy i efektywnym zarządzaniu w nowym roku szkolnym.
Dobraliśmy zagadnienia, który wydają się najważniejsze i które warto przypominać. Zaczynamy od rejestru aktualnych aktów prawnych obowiązujących w oświacie, w tym ustaw i rozporządzeń wykonawczych zarówno do ustawy o systemie oświaty, jak i Karty Nauczyciela. Na pewno przez cały rok będziecie do nich sięgać.
Kto za co odpowiada to informacje, które powinien znać każdy dyrektor. Niestety, nie możemy zagwarantować, że przez cały rok szkolny pozostaną one aktualne. Zmiany personalne następują często.
Mniej natomiast, na szczęście, zmieniają się zadania dyrektora szkoły. Może dlatego, że już niewiele można do nich dodać? Choć może i te zdania brzmią zbyt optymistycznie? Jeśli we wrześniu 2009 r. ma wejść w życie reforma edukacji, to w ciągu najbliższych 10 miesięcy dyrektorzy przedszkoli będą mieli sporo zadań związanych z obniżeniem wieku obowiązku szkolnego, z informowaniem rodziców sześciolatków i upowszechnianiem przedszkoli dla dzieci młodszych. Dyrektorzy szkół podstawowych zajmować się będą przygotowaniem warunków dla młodszych uczniów. W gimnazjach natomiast będą trwały prace nad wdrożeniem nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. [...]

SPIS TREŚCI

Od redakcji

Irena Dzierzgowska Drodzy Czytelnicy

Rejestr aktów prawnych

Najważniejsze akty prawne obowiązujące w oświacie

Rejestr aktów prawnych

Rozporządzenia do ustawy o systemie oświaty - sierpień 2008

Rejestr aktów prawnych

Rozporządzenia do Karty Nauczyciela - sierpień 2008

Kto za co odpowiada

Kto jest kim i za co odpowiada w polskiej edukacji?

Zadania dyrektora

Zadania dyrektora szkoły
Zadania dyrektora związane z nadzorem
Zadania dyrektora związane z systemem awansu zawodowego
Zdobywanie pieniędzy

System egzaminów zewnętrznych

System egzaminów zewnętrznych

Encyklopedia biurokracji

Encyklopedia biurokracji