Od Redakcji

Według kalendarza żydowskiego rozpoczyna się właśnie 5769 rok. Przy takiej dacie jubileusz piętnastolecia miesięcznika „Dyrektor Szkoły” robi mniejsze wrażenie. Ale dla nas to też kawał historii.
Pierwszy numer pisma
Mam przed sobą pierwszy numer „Dyrektor Szkoły”. Skromna strona tytułowa w trzech kolorach: czarnym, białym, czerwonym. Data: 1 stycznia 1994 r. Czarno–białe zdjęcie gmachu Ministerstwa Edukacji Narodowej. Obok budynku wielkie drzewa, obficie pokryte liśćmi. Kilka osób w luźnych, letnich strojach. Pięć stojących w „zatoczce” samochodów – dwa polonezy, mały fiacik, wartburg i łada. I pierwszy wniosek – przez piętnaście lat dorobiliśmy się w Polsce znacznie lepszych aut.
„Zawartość merytoryczna naszego czasopisma będzie koncentrowała się wokół teoretycznych i praktycznych problemów organizacji i zarządzania w oświacie, wypełniania ról organizacyjnych dyrektora szkoły i procesu kierowania szkołą, interpretacji obowiązującego prawa oświatowego oraz innowacji oświatowych, ściśle związanych z twórczym kierownictwem. Zharmonizowanie wiedzy teoretycznej z zakresu organizacji i zarządzania w oświacie z występującymi w rzeczywistości szkolnej praktycznymi rozwiązaniami może stać się obecnie i w przyszłości istotnym czynnikiem usprawniania działalności kierowniczej dyrektora szkoły” – pisał w swoim pierwszym „wstępniaku” Tadeusz Kowalski – Redaktor Naczelny. Mogłabym dziś podpisać się pod tym przesłaniem. Główna idea pisma jest kontynuowana. [...]

SPIS TREŚCI

Od redakcji

Drodzy Czytelnicy! Irena Dzierzgowska

Wspomnienia

Kalendarium najważniejszych wydarzeń oświatowych od 1989 roku
Krótka, acz znacząca historia „Dyrektora Szkoły” Irena Dzierzgowska

Jak to się wszystko zaczęło… Z Antonim Jeżowskim rozmawiała Anna Rękawek
Wspomnienia aktywnych uczestników zmian
Najważniejsze pierwsze zmiany Prof. Andrzej Janowski
Demokratyczna szkoła Krystyna Starczewska
Zmiany nie posłużyły autonomii szkół Włodzimierz Paszyński

Trochę refleksji natury ogólnej i osobistej…

Na pytania odpowiada Janusz Kostynowicz
To już prawie 20 lat, jak w Polsce zmieniło się wszystko Janina Zawadowska
20 lat wolnej polskiej edukacji Mirosław Sielatycki
Największym i najcenniejszym zasobem naszej edukacji są ludzie pracujący w polskich szkołach Zygmunt Puchalski
Najważniejsze zmiany Rozmowa z Krystyną Łybacką
Polska szkoła 10 lat po reformie – jak miało być, jak jest i jak powinno być Prof. Mirosław Handke
Zamierzenia, cele, oczekiwania…
Najważniejszym zadaniem szkoły jest uczyć, jak być twórcą własnej wiedzy Fragmenty wywiadu z minister Ireną Dzierzgowską
Podstawowym wyzwaniem tej chwili jest ukształtowanie się tożsamości gimnazjum Fragmenty wywiadu minister Anny Radziwiłł

O początkach reformy

Fragmenty wywiadu ministra Mirosława Handkego
I Krajowa Konferencja Dyrektora Szkoły Irena Dzierzgowska
Dyrektor szkoły dziś Redakcja
Nasi autorzy
Ważne projekty zmian w prawie oświatowym Wojciech Książek
Galeria stylowych dyrektorów

Kierunek przyszłość

Jaka ma być polska szkoła?
Minister Katarzyna Hall Fragment wywiadu minister Katarzyny Hall
Od systemu edukacji oczekuję spójności i logiki Anna Sobala-Zbroszczyk
Poprawa warunków płacowych, autonomia, a w dłuższej perspektywie szkoły jako organizacje uczące się Zygmunt Puchalski
Przyszłość edukacji Irena Dzierzgowska
Życzenia