SPIS TREŚCI

Od redakcji

Drodzy Czytelnicy - Irena Dzierzgowska

Aktualności

Nagroda Evens Foundation dla Oświaty. Edukacja Międzykulturowa "NAUCZANIE w RÓŻNORODNOŚCI 2007" Zaprosili nas

Felieton

O inicjatywach szkolnych partnerów - Anna Rękawek

Dyrektor zarządzający

Nauczyciel - badacz. Z Bronisławem Czarnochą, realizatorem projektu "Nauczyciel - badacz" rozmawia Irena Dzierzgowska
Innowacyjność nauczyciela w kontekście nowoczesnych technologii - Anna Rękawek
Jawność życia publicznego w Polsce - Natalia Meredyk
Role dyrektora szkoły - Stefan Wlazło
Rodzice w szkole - Arleta Biegańska

Miękka strona zarządzania

W dążeniu do doskonałości... - Kamila Mazurek

Polityka edukacyjna

Awans zawodowy po latach..., czyli co dalej, nauczycielu dyplomowany? - Roman Lorens
Bycia wychowawcą można się nauczyć!
- Opracowała: Anna Rękawek
Specjalne strefy edukacyjne czy doświadczenia francuskie brytyjskie mogą przydać się w Polsce?
- Mirosław Sielatycki
Koncepcje matury cz. 1. Jak jest - Bolesław Niemierko
Polska a japońska rzeczywistość oświatowa - Katarzyna Weiss

Akademia zarządzania

Dokumentacja bez stresu

Uwarunkowania prawne

Co w prawie piszczy? Awans zawodowy bez rewolucji - Nasłuchiwała: Irena Dzierzgowska

Pracownia pedagogiczna

Uczyć i wychowywać także po lekcjach! - Elżbieta Jatulewicz
Innowacja pedagogiczna - Jolanta Żbikowska, kmdr por. Marek Padias

Dyrektor przedszkola

Wychowanie zaczyna się w przedszkolu - Cecylia Mirela Nawrot

Forum "Dyrektora Szkoły"

Awans zawodowy - Anna Stawowska

Rozmaitości

W trosce o wysoką jakość - Lilia Brodowicz
Lektury obowiązkowe dyrektora szkoły - Irena Dzierzgowska
Szkolenia, szkolenia - Krzysztof Zajdel
Stylowy dyrektor