SPIS TREŚCI

Od redakcji

Drodzy Czytelnicy - Irena Dzierzgowska

Aktualności

Zaprosili nas - Ustawa oświatowa w Sejmie. Terminy matur
Konkurs STPMO. Na studia ze zdaną maturą. "Zero tolerancji dla przemocy". Zmiana ustawy o SIO. Stanowisko MEN w sprawie podwyżek.

Felieton

O pasji i zaangażowaniu - Anna Rękawek

Dyrektor zarządzający

Jak wychowywać mądrze i skutecznie? - Anna Rękawek
Edukacyjne, w tym wychowawcze, obowiązki państwa wobec społeczeństwa - Mirosław Sawicki
Nauczyciele kończący karierę zawodową - dr Bohumira Lazarová, tłumaczyła Danuta Elsner

Miękka strona zarządzania

Jakość szkoły w codziennej praktyce - Ewa Tomaszewska
Obywatel dorosły uczeń - Piotr Janicki

Polityka edukacyjna

Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa jako narzędzie edukacyjne - dr Łukasz Jastrząb
Uczmy się od uczniów - Irena Dzierzgowska
Edukator - zawód, specjalizacja czy zagubiony paradygmat w systemie doskonalenia nauczycieli? - dr Ryszard Mierzejewski

Akademia zarządzania

Wypalenie zawodowe nauczycieli
Repetytorium

Samorząd oświacie przychylny

Odkrywanie zasobów energii dzieci i młodzieży na rzecz dobra, zdrowia i szczęścia - Lucja Orzechowska

Edukacja na świecie

Dlaczego potrzebne jest polsko-niemieckie partnerstwo szkół? - Dorota Michalska-Niedenthal

Co wynika z badań

Motywująca rola dyrektora szkoły - Beata Bryś

Uwarunkowania prawne

Co w prawie piszczy? Prawo oświatowe, czyli o czymś czego nie ma... - Maciej Osuch
Statut szkoły - Irena Dzierzgowska
Regulacje prawne sprawowania nadzoru pedagogicznego - Benedykt Wojcieszak

Dyrektor przedszkola

"Świąteczny urok pieroga" - Barbara Kotowicz

Forum "Dyrektora Szkoły"

Promocja osiągnięć uczniów i absolwentów szkoły - Magdalena Kreczko

Rozmaitości

Lektury obowiązkowe dyrektora szkoły - Irena Dzierzgowska
Sprawozdanie z wycieczki do Hannoveru - Joanna Mateusiak, Danuta Swoboda
Stylowy dyrektor