SPIS TREŚCI

Od redakcji

Drodzy Czytelnicy - Irena Dzierzgowska

Aktualności

Zaprosili nas Matura zdawana poza Polską; Pół miliarda na dożywianie Pierwsze zinformatyzowane liceum; Przykładowe arkusze egzaminów maturalnych; Hymn państwowy
Co zamiast amnestii maturalnej? Polskie dzieci są biedne, ale nie grożą im patologie; Sobotnie szkoły na emigracji Prawo; Pieniądze na boiska

Felieton

O zmniejszaniu uprzedzeń - Anna Rękawek

Dyrektor zarządzający

Nowoczesne zarządzanie a nadzór - Klemens Stróżyński
Wypalenie zawodowe - mit czy realny problem? - dr Janina Zawadowska

Miękka strona zarządzania

Jak tworzyć indywidualny program edukacyjny ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim? - Darosława Nowacka
Jak realizować indywidualny program edukacyjny ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim? - Darosława Nowacka

Polityka edukacyjna

Edukacja niepełnosprawnych - tacy sami, a jednak... - Agnieszka Jachowicz
Wychowywanie czy dyscyplinowanie? A może spróbować zachować proporcje? - Mirosław Wołojewicz

EDUKACJA na świecie

Kilka refleksji na temat doskonalenia szkoły - Bengt-Göte Freding, tłumaczenie Danuta Elsner

Akademia zarządzania

Kultura organizacyjna - Alicja Rogozińska

Uwarunkowania prawne

Co w prawie piszczy? Prawny zawrót głowy - Nasłuchiwała: Irena Dzierzgowska
Nowe rozporządzenie, stary nadzór? - Roman Lorens

Pracownia pedagogiczna

Wiedza i umiejętności nauczycieli Dysleksja u dzieci - Barbara Kowalińska
Jak pomóc rozwiązywać trudne problemy? - dr Julian Piotr Sawiński
Czy w naszej szkole jest miejsce dla dzieci uchodźców? - Anna Rękawek
Sytuacja prawna dziecka uchodźcy

Dyrektor przedszkola

Patriotyzm w pieśniach zaklęty, czyli mała i wielka historia z optymistycznym zakończeniem - Dorota Klinkowska

Forum "Dyrektora Szkoły"

Praca badawcza metodą projektu Dlaczego nie powinno się sypać soli na ulice w okresie zimy - Monika Ambors-Zezula
Program pracy z uczniem zainteresowanym geografią. Umiejętności matematyczne w rozwiązywaniu zadań z geografii - Barbara Kozłowska, Lidia Szamocka

Rozmaitości

Kawiarenka Literacka - Janina Osewska
Lektury obowiązkowe dyrektora szkoły - Irena Dzierzgowska
Stylowy dyrektor