SPIS TREŚCI

Od redakcji

Drodzy Czytelnicy - Irena Dzierzgowska

Aktualności

Zaprosili nas Niedokończone losy ustawy oświatowej
Jednogłośnie za zmianą Karty Nauczyciela. Konkurs. Awans zawodowy. Minimalne stawki

Felieton

To kwestia zmiany perspektywy - Anna Rękawek

Dyrektor zarządzający

II Zjazd Akademii Zarządzania Prawo oświatowe. Jak je poznać, polubić i prawidłowo stosować? - Anna Rękawek
Skok na unijną kasę - Małgorzata Nowak
Rozwiązanie konfliktu rodziców w praktyce - Irena Sierpowska-Glapiak
Wartość dodana w szkole ponadgimnazjalnej - Zbigniew Ślęzakowski, Wiesław Włodarski

Miękka strona zarządzania

"Współpraca z rodzicami to moja pasja" - z Hanną Konwińską, dyrektorką Szkoły Podstawowej nr 92 im. Jana Brzechwy w Warszawie rozmawia - Anna Rękawek
Spojrzenie na szkołę z pozycji pedagoga szkolnego - refleksja - Lidia Wojtaszewska

Akademia zarządzania

Klienci szkoły - Irena Dzierzgowska
Repetytorium

Polityka edukacyjna

Szkoła bez przemocy? - Elżbieta Nerwińska
Warto dyskutować? Warto! - Irena Dzierzgowska
Mundurki a sprawa polska, czyli o nowej świeckiej tradycji - Maciej Osuch

Samorząd Oświacie Przychylny

Kształcenie zawodowe - egzaminy zewnętrzne - rynek pracy - Łucja Orzechowska

Uwarunkowania prawne

Co w prawie piszczy? Znowelizowana ustawa oświatowa - Nasłuchiwała: Irena Dzierzgowska

Pracownia pedagogiczna

Ocenianie szkolne a wychowanie - Klemens Stróżyński
Agresja - problem współczesnej szkoły - Magdalena Krawczonek

Dyrektor przedszkola

Zapraszamy na seans filmowy - Cecylia Mirela Nawrot
"Jak pączek w przedszkolu" - optymistyczne działania dzieci - Barbara Kotowicz

Rozmaitości

Lektury obowiązkowe dyrektora szkoły - Irena Dzierzgowska
Rozmaitości Stylowy dyrektor