SPIS TREŚCI

Od redakcji

Drodzy Czytelnicy - Irena Dzierzgowska

Aktualności

Zaprosili nas... Nauczyciel funkcjonariuszem. Pieniądze na mundurki dla najuboższych
Lekcje wychowania do życia w rodzinie? "Szkoła bez przemocy" Koniec dodatkowych dochodów szkół? Terminy ferii zimowych - rok szkolny 2007/2008 Zajęcia pozalekcyjne w soboty i w wakacje Nauczyciele zwolennikami kar cielesnych Nabór nauczycieli do pracy za granicą

Felieton

O zmianie perspektywy raz jeszcze - Anna Rękawek

Dyrektor zarządzający

Opiekun samorządu uczniowskiego, czyli litości dyrektorzy - Maciej Osuch
Działanie w sytuacjach trudnych - Klemens Stróżyński
Na tropie programu - collage medialny - Małgorzata Nowak

Miękka strona zarządzania

Dziecko zdolne w szkole - prawda czy mit? - Paulina Szachniuk-Albowicz

Polityka edukacyjna

Polska a Europa - debata Tischnerowska na UW - dr Janina Zawadowska
O III Festiwalu Edukacyjnym kampanii na rzecz Uczenia się - Anna Rękawek

Edukacja na świecie

Twórzmy szkołę razem z uczniami - Jackie Denis, przełożyła Danuta Elsner
Edukacyjna podróż po Europie - Irena Dzierzgowska

Co wynika z badań

Przemoc w szkole wśród dziewcząt i chłopców - Agata Komendant

Akademia zarządzania

Finanse dyrektora szkoły - Antoni Jeżowski

Uwarunkowania prawne

Co w prawie piszczy? Prawny zawrót głowy - Nasłuchiwała: Irena Dzierzgowska
Nowy nadzór pedagogiczny - Stefan Wlazło

Pracownia pedagogiczna

Przeciw inwazji maciusiów - Jarosław Kordziński
Działać w porozumieniu na rzecz uczniów - Jolanta Bedner
Pracownia pedagogiczna Prawa ucznia: wartość czy zagrożenie? - Andrzej Gracki

Dyrektor przedszkola

Oswajanie tradycji - Dorota Klinkowska

Rozmaitości

Lektury obowiązkowe dyrektora szkoły - Irena Dzierzgowska
Stylowy dyrektor