Spis treści

Polityka edukacyjna

Myślenie strategiczne w szkole Antoni Jeżowski
Pozaszkolne formy kształcenia zawodowego, czyli o szansach na dostosowanie do potrzeb rynku pracy Stanisław Szelewa

Barwy zarządzania

Ramowe plany nauczania w szkołach zawodowych Bogusława Wojtczak
O I Zjeździe Akademii Zarządzania „Dyrektora Szkoły” Danuta Elsner

Akademia Zarządzania

Od pomysłu do realizacji – klasa wolontariacka Danuta Rodziewicz

Co w prawie piszczy

Odpowiedzialność dyrektora szkoły za sprawozdania z działalności finansowej Aleksandra Bieniaszewska, Barbara Wołczak
Kalendarium zmian prawnych
Uczniowie pełnoletni, czyli pedagogizacja prawa Maciej Osuch
Prawne aspekty kontroli w szkole, czyli co każdy dyrektor wiedzieć powinien Iwona Kobus
Pytania do eksperta

Pracownia pedagogiczna

Co zrobić z tym „koniem w rzece”? Nowy pomysł na stare problemy Marek Szurawski, Elżbieta Dąbrowska
Budowanie relacji sześciolatka z dorosłymi Anna Izabela Brzezińska, Joanna Urbańska

Projekty dla edukacji

Rządowy projekt „Cyfrowa Szkoła”

Kuluary oświaty

Bunt, czyli ACTAwizacja młodych Maciej Osuch
O sztuce witania i szacunku dla gości Małgorzata Nowak
Wieści gminne
A cóż tam Panie słychać w… Organie?

Co wynika z badań O jakości edukacji

Edukacja i przywództwo – modele mentalne jako bariery rozwoju Grzegorz Mazurkiewicz