Najważniejszym tematem kwietniowego numeru „Dyrektora Szkoły” jest likwidacja szkół. Zebrane przez nasz miesięcznik najnowsze dane statystyczne dotyczące skali tego zjawiska, zaprezentowane na tle informacji demograficznych, dodatkowo wzbogacone opiniami kuratorów oświaty, przedstawicieli ministerstwa, stowarzyszeń samorządowych oraz związków zawodowych prezentuje w swym artykule Anna Satel w artykule Likwidacja szkół – ekonomia kontra jakość nauczania? Natomiast w tekście Likwidacja społecznie wrażliwa autorstwa Danuty Muchowicz-Hernik opisane są m.in. praktyczne rady i przykłady prezentowane przez dyrektorów, którzy takie zmiany mają już za sobą, informacje o możliwościach dialogu z organami prowadzącymi i szukaniu pomysłów na najkorzystniejsze rozwiązania. Temat dotyczący likwidacji szkół kontynuowany jest w artykule Edyty Nogieć-Karwot, która przybliża Czytelnikom jakie przepisy prawne i obowiązki formalnoprawne są z tym związane.
Na naszych łamach poruszamy po raz kolejny ważny temat szkolnictwa zawodowego i związanych z nim zmiany. Raport Dyrektora Szkoły zawiera teksty Bogusławy Wojtczak pt. Zmiany w kształceniu zawodowym oraz Lucji Orzechowskiej pt. Białystok ma pomysł na szkolnictwo zawodowe.
Od kwietnia nowym elementem numeru staje się dział „Aktualności”. Przypominamy w nim o bieżących zadaniach dyrektorów, informujemy o projektach oświatowych, konferencjach i programach. Sygnalizujemy najważniejsze zmiany w prawie i omawiamy inicjatywy ministerstw, organów prowadzących i organizacji wspierających oświatę.
W tym numerze „Dyrektora Szkoły” znajdą Państwo artykuły m.in. na temat sytuacji zawodowej oraz statusu dyrektora szkoły, tekst przypominający o obowiązku składaniu oświadczenia majątkowego przez dyrektora szkoły oraz tekst opisujący zasady zamawiania pieczęci urzędowych dla szkół. Prezentujemy laureatów drugiego miejsca w konkursie POMOST II – Szkołę Podstawową im. Juliusza Słowackiego w Golinie oraz Jolantę Krucką, dyrektorkę tej szkoły. W dziale „Pracownia pedagogiczna” Lidia Klaro-Celej przypomina, że uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi może się znaleźć w każdej szkole, a Małgorzata Nowak pokazuje jak i dlaczego warto uczyć grzeczności.
Siódma w tym roku szkolnym lekcja Akademii Zarządzania autorstwa Małgorzaty Taraszkiewicz poświęcona jest strategii efektywnego nauczania. Drugą część tego materiału opublikujemy w kolejnym numerze naszego miesięcznika.

 

Spis treści DS.04.2012

Od Redakcji

5 Szanowni Czytelnicy!

Aktualności

8 Dyrektorze pamiętaj o…

8 Warszawa i Wrocław odwołują lekcje z powodu Euro 2012

9 Egzamin zawodowy zdasz u pracodawcy

9 Pomóc dzieciom z trudnościami społeczno-
-emocjonalnymi

10 Okiełznać energię na Pikniku Naukowym

10 DyrektorSzkoly.pl teraz z ABC oświata

10 Zmieniły się dokumenty potwierdzające ukończenie szkół publicznych

10 Jest już rozporządzenie w sprawie warunków technicznych SIO

11 Cyfrowa Szkoła również dla szkół niepublicznych

11 Wielkopolska promuje e-Szkołę

11 Kalendarium zmian prawnych

11 Konkurs POMOST III

Polityka edukacyjna

12 Likwidacja szkół – ekonomia kontra jakość nauczania?

Anna Satel

19 Kariera dyrektora – osiem lat i co dalej?

Paulina Gumowska

22 Kilka refleksji o statusie zawodowym dyrektora

Szymon Więsław

Barwy zarządzania

24 Likwidacja społecznie wrażliwa

Danuta Muchowicz‑Hernik

Akademia Zarządzania

31 Strategie efektywnego nauczania (część 1)

Małgorzata Taraszkiewicz

Co w prawie piszczy

40 Obowiązki formalnoprawne dyrektora w związku z likwidacją szkoły

Edyta Nogieć-Karwot

44 Wszystko o oświadczeniu majątkowym dyrektora

Anna Wierzbica

48 Szkolna pieczęć urzędowa musi pochodzić z Mennicy Polskiej

Mariusz Przybylski

50 Nowa formuła egzaminu gimnazjalnego, czyli co się zmieniło, a co nie

Krzysztof Lodziński

54 Pytania do eksperta

Pracownia pedagogiczna

56 Uczeń ze SPE może się znaleźć w każdej szkole

Lidia Klaro-Celej

59 Nauka grzeczności nie jest łatwa

Małgorzata Nowak

Projekty dla edukacji

62 Ekokino

62 Ruch to podstawa

Kuluary oświaty

64 Stworzyć miejsce magiczne

Włodzimierz Kaleta

69 Uczymy odwagi, by spełniać marzenia

Włodzimierz Kaleta

70 O czasie, punktualności i kulturze monochronicznej

Małgorzata Nowak

Wieści gminne

72 A cóż tam Panie słychać w… Organie?

Raport Dyrektora Szkoły Szkolnictwo zawodowe

74 Zmiany w kształceniu zawodowym

Bogusława Wojtczak

78 Białystok ma pomysł na szkolnictwo zawodowe

Lucja Orzechowska