Majowy numer „Dyrektora Szkoły” zaczynamy od zwrócenia uwagi na społeczne skutki likwidacji szkół oraz ruchy kadrowe związane ze zmianami w podstawie programowej, których efektem będzie niewątpliwie konieczność przekwalifikowania się części nauczycieli. W artykule Społeczne skutki likwidacji szkół Anna Satel sprawdza, czy ministerstwa, urzędy pracy i inne placówki myślą o programach pomocowych dla tych, dla których może od września zabraknąć pracy w szkole. W dziale Co w prawie piszczy analizujemy natomiast temat zmian kadrowych z perspektywy spraw istotnych dla dyrektora i przedstawiamy m.in. uregulowania prawne dotyczące rozwiązania z nauczycielem stosunku pracy nawiązanego na podstawie mianowania.
Jedną z możliwości „przekwalifikowania prawnego” szkoły, nad którą część dyrektorów likwidowanych placówek dyskutuje z organami prowadzącymi i rodzicami, jest jej przejęcie przez stowarzyszenie. Dlatego właśnie w Niezbędniku Dyrektora prezentujemy procedurę dotyczącą powołania i rejestracji stowarzyszenia i konieczne warunki, które należy spełnić, by przejąć szkołę od organu prowadzącego. Gruntownie analizujemy w nim również kwestie sposobu i źródeł finansowania takich placówek, a także pokazujemy dobre praktyki i wskazówki dyrektorów, którzy już je prowadzą.
Ponadto nasi autorzy starają się odpowiedzieć na pytanie, jakie czynniki mają największy wpływ na wyniki uczniów. Jeden z nich – jakość kierowania szkołą – który przez lata był uważanych przez osoby zajmujące się polityką oświatową za bardzo istotny, jeśli nie najważniejszy, został przeanalizowany przez badaczy. Co wynika z tych badań, prezentujemy w artykule Gábora Halásza Czy sposób kierowania szkołą ma wpływ na wyniki uczniów? przetłumaczonym przez Danutę Elsner.
A jak dobrze kierować placówką? Jakie kompetencje i obowiązki ma dyrektor i na co powinien zwrócić uwagę, by skutecznie i efektywnie zarządzać, budzić zaufanie i stać się liderem zgranego zespołu? Odpowiedzi na te pytania przedstawia Grzegorz Ćwiertniewicz w artykule Dyrektor jako lider rady pedagogicznej. Nie zabrakło stałych elementów charakterystycznych dla naszego miesięcznika. W Pracowni pedagogicznej polecamy kolejny artykuł z cyklu Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w każdej szkole, tym razem dotyczący specyfiki pracy i wskazówek dla dyrektorów i nauczycieli, jak pracować z uczniami niepełnosprawni intelektualnie. W Kuluarach oświaty tradycyjnie znajdą Państwo felietony, eseje i reportaż z kolejnej wyjątkowej szkoły, w którym prezentujemy jej projekty, inicjatywy i osiągnięcia.

 

SPIS TREŚCI DS.05.2012

 

Aktualności

8 Dyrektorze pamiętaj o…
8 Dyrektorzy narzekają na problemy wynikające z reformy oświaty
9 25 mln zł więcej na podręczniki szkolne
9 MEN pomaga pisać programy nauczania
9 Rząd przyjął Cyfrową Szkołę
9 Nie trzeba odpracowywać lekcji za Euro
10 Kalendarium zmian prawnych
10 „Solidarność” apeluje o zatrudnienie w gimnazjach doradców zawodowych
10 Akademia Zarządzania „Dyrektora Szkoły” tym razem o planach finansowych
11 Konkurs dla nauczycieli historii
11 Ustawa o SIO do poprawki
12 Społeczne skutki likwidacji szkół
Anna Satel

Polityka edukacyjna

16 Czy sposób kierowania szkołą ma wpływ na wyniki uczniów?
Gábor Halász

Barwy zarządzania

20 Dyrektor jako lider rady pedagogicznej
Grzegorz Ćwiertniewicz

29 Kontrola wydatkowania środków unijnych – diabeł tkwi w szczegółach
Anna Kubica

Akademia Zarządzania

35 Strategie efektywnego nauczania (część 2)
Małgorzata Taraszkiewicz

Co w prawie piszczy

44 Assessment Center jako zaawansowane narzędzie selekcji
Katarzyna Trawińska

48 Zwolnienia grupowe w szkole
Iwona Kobus

51 Rozwiązanie stosunku pracy nawiązanego na podstawie mianowania
Krzysztof Lisowski

Pracownia pedagogiczna

56 Jak w polskich szkołach funkcjonują uczniowie niepełnosprawni intelektualnie
Lidia Klaro-Celej

Projekty dla edukacji

59 Szukamy zdolnych uczniów
59 Uczyć ekologii na przykładach

Kuluary oświaty

60 Być dumnym ze szkoły i uczniów
Włodzimierz Kaleta

64 Pod żaglami pomysłów
Włodzimierz Kaleta

65 POMOST czyli przekraczanie edukacyjnych progów
66 Co my wiemy o autorytecie?
Lucyna Bojarska

68 O debacie oksfordzkiej, sztuce argumentowania i trudnych wyborach
Małgorzata Nowak

Wieści gminne

70 A cóż tam Panie słychać w… Organie?

Niezbędnik Dyrektora: Przejęcie szkoły przez stowarzyszenie

72 Powołanie stowarzyszenia w celu przejęcia szkoły
Edyta Nogieć-Karwot

Powołanie stowarzyszenia i statut stowarzyszenia - wzory uchwał
75 Procedura przekazania szkoły przez samorząd terytorialny
Michał Łyszczarz
78 Finanse szkoły prowadzonej przez stowarzyszenie
Michał Łyszczarz
82 Małe szkoły – małe firmy
Paulina Gumowska