Lipiec pozwala na chwilę oderwać się od codziennych zmagań związanych z pracą i funkcjonowaniem szkoły. To czas inspiracji i kreowania nowych pomysłów niezwiązanych z rytmem bieżącej pracy i funkcjonowaniem placówki w ciągu roku szkolnego. Dlatego w lipcowym numerze „Dyrektora Szkoły” polecamy tematy nieco bardziej „abstrakcyjne”, co nie znaczy, że oderwane od rzeczywistości. Odnosimy się do zmian, jakie zaszły w oświacie ostatnio, ale wskazujemy też tendencje dotyczące kolejnych lat.

Analiza prof. Antoniego Jeżowskiego Szkoła samorządowa pokazuje, jak zmieniała się polska szkoła i jakie są jej relacje z samorządem terytorialnym. Wskazuje również, czego w najbliższych latach należy się spodziewać na płaszczyźnie demograficznej, kadrowej i finansowej. Nie brak tu wątków, z których wnioski wyciągną dla siebie zarówno dyrektorzy oraz nauczyciele, jak i samorządowcy, np. konkluzja, że wysoki poziom i atrakcyjność oferty edukacyjnej będzie coraz większym atutem dla rozwoju regionu, dlatego wspieranie edukacji to dla samorządów inwestycja, która może zacząć szybko procentować.

Obserwacje zmian w polskiej edukacji i emocje, jakie one wywołują, każą się też zastanowić nad sensem, kontekstem oraz konsekwencją rozwiązań, które zaproponowała wdrażana od 2009 r. reforma programowa. Refleksje na ten temat prezentuje Jarosław Kordziński w artykule Widoczny sens zmiany w edukacji. Wiceminister MEN Joanna Berdzik wybiega natomiast myślami poza okres pilotażu programu Cyfrowa szkoła i w wywiadzie Romana Lorensa opowiada o uzyskaniu synergii między obszarami e-szkoły, e-ucznia, e-nauczyciela i e-zasobów.

Tematem Niezbędnika „Dyrektora Szkoły” zatytułowanego Systemy wspierające rozwój szkoły, jest przekształcanie dotychczasowego systemu doskonalenia nauczycieli w system wspomagania szkół, którego podstawową formą organizacyjną mają być sieci. Pokazujemy sieci z dwóch punktów widzenia: projektów pilotujących zmianę oraz praktyki, gdyż niektóre szkoły już działają w sieciach, w których wspólnie i wzajemnie się uczą. Niezbędnik zamyka artykuł na temat jednej z metod takiego uczenia się – Action Learning.

Wakacje dla uczniów są okresem wytchnienia i odpoczynku. Dla większości dyrektorów i nauczycieli również. Okazuje się jednak, że nawet gdy w szkole nie dzieje się nic, trzeba pamiętać o kilku podstawowych zasadach, których warto dopilnować, dlatego omawiamy problematykę odpowiedzialności za teren szkoły w czasie wakacji, a także analizujemy wpływ dyrektora szkoły na przebieg remontu budynku szkolnego.

Są też szkoły, które w wakacje wcale nie są zamknięte, dlatego – dla tych, którzy pracują jako pomoc i wsparcie, a dla pozostałych jako inspirację – prezentujemy analizę prawną statusu szkoły dyżurującej w czasie wakacji. Pokazujemy także dobre praktyki związane z organizacją przez szkoły opieki i atrakcyjnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

SPIS TREŚCI

Co w prawie piszczy

Status szkoły dyżurującej w czasie wakacji Michał Łyszczarz
Odpowiedzialność za teren szkoły w czasie wakacji Mirosław Klimkiewicz
Wpływ dyrektora szkoły na przebieg remontu budynku szkolnego Grzegorz Dragon
Pozaszkolne formy kształcenia zawodowego – organizacja kursów Stanisław Szelewa
Łączenie szkół wchodzących w skład odrębnych zespołów Agata Piszko
Pytania do eksperta

Barwy zarządzania

Lekcja starego doktora Danuta Elsner
Jak rozmawiać ze współpracownikami - komunikacja interpersonalna Beata Bryś
Wykorzystanie internetu w promocji szkoły Magdalena Brewczyńska

Aktualności

Dyrektorze pamiętaj o…
Ojczysty Panteon ma być wątkiem obowiązkowym
96% nauczycieli chce protestować
Czterech licealistów wygrało konkurs Droga na Harvard
Dla rodziców najważniejsze w szkole jest bezpieczeństwo
Wyniki egzaminów gimnazjalnych
Uczniowie z Rybnika odnieśli międzynarodowy sukces
Nauczyciele nie stosują nowych technik
Co drugi uczeń w Polsce korzysta z korepetycji
Kalendarium zmian prawnych
Wakacje w szkole Anna Satel
Szkoły latem też mogą zarobić Paulina Gumowska
Lato w Mieście od kuchni Agata Oleksiak

Polityka edukacyjna

Cyfrowa szkoła to nie tylko pilotaż
Rozmowa z podsekretarz stanu Joanną Berdzik Roman Lorens
Szkoła samorządowa Antoni Jeżowski
Widoczny sens zmiany w edukacji Jarosław Kordziński

Kuluary oświaty

Tajemnice cygańskiego taboru, czyli uczniowie romscy w szkole Ewa Górecka-Król
W blasku talentów – Prezentacje Artystyczne „Czwórki” Danuta Rodziewicz
O wynikach ewaluacji i wakacyjnych planach Małgorzata Nowak
A cóż tam Panie słychać w… Organie? 
POMOST, czyli przekraczanie edukacyjnych progów

Projekty dla edukacji

Pwn.pl nagrodziło najbardziej kreatywnych wuefistów
Sieciaki na wakacjach uczą bezpiecznego internetu

Niezbędnik DS: Systemy wspierające rozwój szkoły

Wspomaganie rozwoju szkół – projekt systemowy Dorota Czerwonka, Dorota Granoszewska-Babiańska
Nasze szkoły wspomagają się wzajemnie Wywiad z Kazimierą Podczaszy, koordynatorką Regionalnej Sieci SUS Danuta Elsner
Action Learning jako metoda wspomagania rozwoju nauczycieli Jarosław Kordziński