W czasie dwudniowych EDU Trendów 2012, zorganizowanych we wrześniu przez wydawnictwo Wolters Kluwer Polska i miesięcznik „Dyrektor Szkoły”, odbyło się wiele debat, prelekcji i tematycznych dyskusji. Eksperci, dyrektorzy, politycy i naukowcy wspólnie zastanawiali się nad rozwojem kompetencji społecznych, reorganizacją systemu kształcenia nauczycieli, zmianami systemu awansu zawodowego, wprowadzaniem nowych metod nauczania z wykorzystaniem innowacyjnych technologii, zwiększaniem roli rodziców w szkole oraz efektami zmian programowych i organizacyjnych, które weszły do szkół zawodowych we wrześniu 2012 r.
Z kolei przedstawiciele gmin, miast i powiatów w trakcie Samorządowego Kongresu Oświaty dyskutowali o projekcie ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela, ustawy o systemie oświaty i ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
Nie mogliśmy nie zauważyć tych wydarzeń, dlatego w listopadowym numerze „Dyrektora Szkoły” znajdą Państwo informacje, wnioski, omówienia i uzasadnienia postulatów zgłaszanych przez różne środowiska w ich trakcie. Żeby jednak dyskutować o zmianach, trzeba oprzeć się na konkretnych danych, dlatego też w dziale Co z badań wynika prezentujemy omówienie raportu Mikołaja Herbsta Wynagrodzenia nauczycieli w Polsce – rozwiązania systemowe, dynamika i zróżnicowanie terytorialne, w którym zawarto informacje o zarobkach nauczycieli i czasie ich pracy. Zagadnienia te od dawna budzą kontrowersje i narosło już wokół nich wiele mitów.
Dla uspokojenia, wyciszenia i relaksu po tak dużej dawce informacji, pomysłów i propozycji zmian polecamy lekcję Akademii Zarządzania – Zasady neurodydaktyki, czyli jak zrozumieć pracę ludzkiego mózgu. No i oczywiście przydatne, praktyczne i narzędziowe materiały zamieszczone w działach Barwy zarządzania, Co w prawie piszczy oraz Pracownia pedagogiczna, dotyczące m.in. finansowania kursów zawodowych, zasad finansowania kształcenia uczniów ze SPE, wskazówek dotyczących postępowania z uczniem słabowidzącym w szkole oraz budowy społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.

 

Spis treści DS.11.2012

Polityka edukacyjna

Debata o kierunkach rozwoju edukacji Anna Satel
Zmiany programowe w szkołach zawodowych Agata Oleksiak
EDU Trendy 2012 a rzeczywistość polskiej szkoły... Jarosław Gembka
System oświaty do poprawy Bogdan Bugdalski
Samorządy nie chcą oszczędzać na oświacie – rozmowa z prezydentem Poznania Ryszardem Grobelnym i dyrektorem Związku Miast Polskich Andrzejem Porawskim Bogdan Bugdalski

Co wynika z badań

Zarobki nauczycieli w Polsce Włodzimierz Kaleta

Co w prawie piszczy

Zasady finansowania kształcenia uczniów ze SPE Artur Olszewski

Barwy zarządzania

Finansowanie kursów zawodowych Stanisław Szelewa
Po co szkole współpraca z mediami Maria Buszman-Witańska
Organizacja pracy grup zadaniowych w szkole Jarosław Kordziński

Akademia zarządzania

Zasady neurodydaktyki, czyli jak zrozumieć pracę ludzkiego mózgu Julian Piotr Sawiński

Pracownia pedagogiczna

Uczeń słabowidzący w szkole Małgorzata Sobocińska
Kompetencje potrzebne do budowy społeczeństwa obywatelskiego Jan Fazlagić
Śmierć zdarza się w szkole Małgorzata Nowak
Między współpracą a rywalizacją Klemens Stróżyński

Aktualności

MEN proponuje zmiany w Karcie Nauczyciela
Profesor Mark Bray odwiedził Polskę
Gminy będą mogły wozić więcej dzieci
Rząd chce zapewnić każdemu dziecku miejsce w przedszkolu
Młodzież apeluje: Z nami o nas!
W sieci szkoły uczą się od siebie
Priorytety MEN
Olimpijskie medale dla licealistów
Eurydice: pensje polskich nauczycieli rosną
Uczmy dzieci chronić dane osobowe – apeluje GIODO

Projekty dla edukacji

Zmiany w systemie doskonalenia nauczycieli
Zapraszamy nauczycieli na bezpłatne szkolenia z Alice

Kuluary oświaty

O sobocie w szkole i trudnych wyborach Małgorzata Nowak

Wieści gminne

A cóż tam Panie słychać w… Organie