Tematem wiodącym grudniowego numeru miesięcznika „Dyrektor Szkoły” jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna. Usankcjonowana prawnie rozporządzeniem, a w praktyce nie do końca wdrażana. Gwarantowana i popierana przez wszystkie środowiska, a w praktyce często odcięta od środków na zapewnienie jej realizacji.
I tak w artykule Włodzimierza Kalety znajdą Państwo podstawowe wnioski wynikające z debaty, która miała miejsce podczas EDU Trendów 2012, a dotyczyła właśnie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, założenia prawne dotyczące uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, praktyki współpracy szkoły z rodzicami oraz zasady dotyczące nauczania indywidualnego prezentujemy w Niezbędniku Dyrektora Szkoły, którego autorkami są Beata Bryś, Agata Oleksiak i Dorota Mielcarek, natomiast dobre praktyki dotyczące zatrudniania nauczycieli wspomagających oraz związane z tym aspekty prawne i sposoby egzekwowania jego finansowania przedstawiamy w artykułach Michała Łyszczarza i Pauliny Gumowskiej.
Nie udało nam się uciec od polityki i tematów ważnych dla przyszłości i statusu nauczycieli i dyrektorów. Kontynuując naszą publiczną debatę na temat planowanych przez ministerstwo edukacji zmian w prawie oświatowym, w tym numerze Bogdan Bugdalski rozmawia z dwoma przedstawicielami związków zawodowych nauczycieli – Ryszardem Proksą, przewodniczącym Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność, oraz Sławomirem Broniarzem, prezesem Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Spis treści DS.12.2012

 

Polityka Edukacyjna

Szkoła to nie fabryka gwoździ – rozmowa z Ryszardem Proksą, przewodniczącym Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność Bogdan Bugdalski
Nie oddamy szkół organizacjom pozarządowym – rozmowa ze Sławomirem Broniarzem, prezesem Związku Nauczycielstwa Polskiego Bogdan Bugdalski
Egalitaryzm w edukacji – marzenie, czy cel do osiągnięcia? Włodzimierz Kaleta
Ekonomika oświaty w zarządzaniu szkołą Antoni Jeżowski

Niezbędnik Dyrektora Szkoły: Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Uczeń ze SPE w świetle nowej reformy Beata Bryś
Współpraca szkoły z rodzicami Agata Oleksiak
Nauczanie indywidualne – kiedy, komu, w jakim trybie? Dorota Mielcarek

Co w prawie piszczy

Zatrudnienie nauczyciela wspomagającego Michał Łyszczarz
Nauczyciel wspomagający: przepisy są, pieniędzy brak Paulina Gumowska
Pytania do eksperta

Barwy zarządzania

 

Organizacja kwalifikacyjnego kursu zawodowego Andrzej Żelasko
Korepetycje – porażka szkoły, szansa ucznia Anna Satel
Uczeń w cieniu edukacji – recenzja książki prof. Marka Braya Korepetycje. Cień rzucany przez szkoły Piotr Kostrzyński
Współpraca szkoły z mediami w praktyce Maria Buszman-Witańska

Akademia zarządzania

 

Zasady neurodydaktyki, czyli jak zrozumieć pracę ludzkiego mózgu (część 2) Julian Piotr Sawiński

Pracownia pedagogiczna

 

Tutoring w szkole Lucyna Bojarska
Między niewidzialnym a widzialnym Klemens Stróżyński

Aktualności

 

Najwyższa Izba Kontroli krytykuje nadzór pedagogiczny
Od stycznia SIO gromadzi dane dziedzinowe
Rada rodziców jako partner strategiczny
Zapraszamy do IV edycji konkursu POMOST
Co trzeci nauczyciel nie podnosi swoich kwalifikacji
Zgłoś klasę do międzynarodowego konkursu
Finansowy standard A ma wzrosnąć o 4,6%
Nauczyciele ulegają stereotypom
Można już uczyć przez internet

Kuluary oświaty

 

Spotkanie nauczycieli w Portugalii Bogusława Wojtczak
O decyzjach dla „dobra ucznia” Małgorzata Nowak
Wieści gminne
A cóż tam Panie słychać w… Organie

Projekty dla edukacji

Tajemnice dalekiej Północy
EkoKlasa – zbieraj z nami makulaturę