Nowy Rok prowokuje do tworzenia podsumowań, plebiscytów, rankingów i oczywiście do podejmowania noworocznych postanowień. My postanowiliśmy przedstawić „polskiego dyrektora i nauczyciela portret własny”, tym bardziej, że jest się czym chwalić.
W rozmowie z prof. Rafałem Piwowarskim, kierownikiem krajowego projektu międzynarodowego badania TALIS (Teaching and Learning International Survey), pokazujemy, kim jest i jakie ma przekonania nasza kadra pedagogiczna oraz jak wypada na tle innych 23 krajów, które uczestniczyły w pierwszej edycji badania.
W nowym roku chcemy również podkreślić rolę i znaczenie grupy, która – chociaż zazwyczaj w cieniu dyrektora – przyczynia się jednak zasadniczo do budowania zespołu opartego na wzajemnej współpracy i skutecznie realizującego wyznaczone zadania w szkołach. To wicedyrektorzy, o których rzadko się pisze i czasami nie docenia ich roli.
W Niezbędniku przedstawiamy dwa artykuły: w pierwszym prezentujemy sytuację prawną wicedyrektora, w drugim – praktyczne aspekty jego szkolnych zmagań. Wszystko to uzupełnione jest informacjami prawnymi dotyczącymi warunków i procedur powoływania i odwoływania wicedyrektorów, znajdującymi się w dziale Co w prawie piszczy. Mamy nadzieję, że ten temat pozwoli dyrektorom wnikliwiej spojrzeć na pracę swojej „prawej ręki” oraz udoskonalić wzajemne relacje z myślą o dobru uczniów i szkoły.

Spis treści DS.01.2013

Co w prawie piszczy

Utworzenie stanowiska wicedyrektora szkoły Edyta Nogieć-Karwot
Odwołanie wicedyrektora szkoły Iwona Andruszkiewicz
Doskonalenie zawodowe nauczycieli i związane z tym powinności dyrektora szkoły Danuta Rodziewicz
Pytania do eksperta

Niezbędnik: Prawa i obowiązki wicedyrektora szkoły

Sytuacja organizacyjna wicedyrektora Danuta Elsner, Krzysztof Bednarek
Sytuacja prawna wicedyrektora szkoły Magdalena Sawkiewicz

Polityka edukacyjna

Dyrektora i nauczyciela portret własny – rozmowa z prof. Rafałem Piwowarskim, kierownikiem krajowego projektu międzynarodowego badania TALIS Klaudiusz Kaleta

Barwy zarządzania

Chrońmy dane uczniów – rozmowa z dr. Wojciechem Rafałem Wiewiórowskim, Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Anna Satel
Zmodernizowany system informacji oświatowej Jacek Brzeziński
Sposób na finansowe dylematy Grzegorz Lech, Adam Prus
Z prac nad wdrażaniem kształcenia na odległość Anna Koludo, Dorota Wojtuś

Akademia zarządzania

Zastosowanie coachingu i narzędzi coachingowych w oświacie Joanna Żukowska, Beata Marciniak

Pracownia pedagogiczna

Zadania szkoły we wspomaganiu ucznia zdolnego Beata Bryś
Między ludzkimi odrębnościami Klemens Stróżyński

Aktualności

Słabe wyniki 10-latków
Zmiany w przepisach o awansie zawodowym
14. miejsce Polski w raporcie Krzywa uczenia się Pearson Foundation
Nauczyciele ośmieszają uczniów
Więcej 6-latków to większa subwencja
Tendencje zmian w edukacji
Koalicja na rzecz bezpieczeństwa
Dyrektorze, pamiętaj o wypłacie dodatkowego wynagrodzenia!
Mniejszy odpis na doskonalenie zawodowe
Lepsza opieka – mniej biurokracji
POMOST czyli przekraczanie edukacyjnych progów

Projekty dla edukacji

Załóż Szkolny Klub Bezpieczeństwa!
Zima w Szkółkach piłkarskich NIVEA

Kuluary oświaty

Bon appétit, gimnazjalisto! Włodzimierz Kaleta
O szukaniu swojego Księżyca Małgorzata Nowak

Wieści gminne

A cóż tam Panie słychać w… Organie?