W numerze lutowym kładziemy nacisk na zarządzanie, komunikację i promocję – sposoby i narzędzia, dzięki którym szkoła może stać się prężnie działającą placówką oświatową, świetnie zarządzaną i doskonale komunikującą się z lokalnymi środowiskami.
Dyrektor szkoły zarządzający ludźmi powinien wiedzieć, jak postrzegano kiedyś pracowników i z jakimi problemami zmagali się kierujący nimi ludzie, o czym pisze Katarzyna Trawińska w artykule Ewolucja funkcji personalnej dyrektora. Rozwinięciem tego tematu jest analiza relacji między zarządzaniem i przywództwem, zawarta w Akademii Zarządzania, w której prof. Joanna Madalińska-Michalak opowiada o skuteczności dyrektora jako osoby zarządzającej szkołą i odpowiedzialnej za jej działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, co w znacznej mierze zależy od skuteczności jego przywództwa.
Jak istotna jest komunikacja w zarządzaniu i międzyludzkich kontaktach, przekonuje Grzegorz Ćwiertniewicz w artykule Nauczyciele w opinii młodzieży ponadgimnazjalnej, w którym namawia, by dyrektor konfrontował swoje spostrzeżenia o nauczycielach z opiniami uczniów. W Raporcie opisujemy natomiast nowe technologie wpierające dyrektorów i nauczycieli w procesie zarządzania, pracach dydaktycznych, sposobach wykorzystania ich do aktywizacji uczniów i komunikowania się z nimi.
Jak wykorzystać marketing edukacyjny w promocji regionu, pisze Jarosław Świda w rubryce Samorząd oświacie przychylny, a jak skutecznie szkoła może promować się i komunikować z otoczeniem, by wzmocnić swoją pozycję, opisuje Maria Buszman-Witańska w Barwach zarządzania.

 

Spis treści DS.02.2013

 

Barwy zarządzania

Ewolucja funkcji personalnej dyrektora Katarzyna Trawińska
Czy warto promować szkołę? Maria Buszman-Witańska
eTwinning – europejska współpraca szkół Gracjana Więckowska
Nauczyciele w opinii młodzieży ponadgimnazjalnej Grzegorz Ćwiertniewicz

Akademia Zarządzania

Przywództwo w zarządzaniu szkołą Joanna Madalińska-Michalak

Raport dyrektora szkoły: Nowe technologie w szkole

e-Technologie wspierające pracę nauczyciela Mariusz Malinowski
Szkoła przyszłości będzie aktywizować uczniów Agata Oleksiak
Szkoły sięgają po nowe rozwiązania Paulina Gumowska
Serwisy społecznościowe w edukacji Roman Lorens

Co w prawie piszczy

Planowane zmiany w poradniach psychologiczno-pedagogicznych Piotr Gąsiorek
Pytania do eksperta

Samorząd oświacie przychylny

Jak wykorzystać  marketing edukacyjny w promocji regionu Jarosław Świda

Pracownia pedagogiczna

Indywidualny tok i program nauczania dla zdolnych uczniów Dorota Mielcarek
Techniki manipulacyjne stosowane przez rodziców Beata Bryś

Polityka edukacyjna

Więcej niezależności dla szkół! Anna Sobala-Zbroszczyk

Aktualności

Gminy typują szkoły do likwidacji
Trybunał Konstytucyjny: przepisy o naborze do szkół i przedszkoli są niekonstytucyjne
Dyrektor nie musi zwalniać nauczyciela, który osiągnął wiek emerytalny
Uczeń nie chodzi na zajęcia – nie ma dotacji
Nauka przewlekle chorych po nowemu
POMOST czyli przekraczanie edukacyjnych progów
Ostatnie rozmowy o zmianach w Karcie Nauczyciela
Praktyki licealistów za unijne pieniądze
Recepta na sukces szkoły? Wizja, konsekwencja i praca
Czas wprowadzać dane szkoły do SIO
Sieć Szkół Promujących Zdrowie powiększyła się o kolejne 25 placówek

Projekty dla edukacji

ZnajZnak – planszowa gra historyczna IPN
Pierwsze kroki na rynku pracy

Kuluary oświaty

Wszędzie można dojść, trzeba tylko umieć wyruszyć Janina Osewska
O robieniu rzeczy właściwych Małgorzata Nowak

Wieści gminne

A cóż tam Panie słychać w… Organie