Raport Najwyższej Izby Kontroli ujawnił, że w ostatnich latach zaledwie co trzeci nauczyciel brał udział w różnych formach dokształcania i doskonalenia zawodowego. Dlatego autorzy artykułów, które znalazły się w marcowym Niezbędniku Dyrektora Szkoły szukają odpowiedzi na pytanie, dlaczego tak się dzieje, a ponadto przybliżają ofertę kursów i szkoleń, doradzają, skąd wziąć na nie pieniądze i przypominają, że technologia nie zastąpi metodyki.
W dziale Co w prawie piszczy omawiamy zarówno zagadnienia prawne dotyczące m.in. ustalenia terminu rekolekcji, bezpieczeństwa uczniów i czasu pracy nauczycieli, jak i propozycje rozwiązania problemów związanych z praktyką szkolną, która nie zawsze odpowiada unormowaniom prawnym.
Ponadto w marcowym numerze „Dyrektora Szkoły” dr hab. Jan Fazlagić pisze, czym jest przedsiębiorczość i dlaczego jej nauczanie jest takie ważne, a Agnieszka Pilch – prezes Stowarzyszenia na rzecz Propagowania Wspomagających Sposobów Porozumiewania się – radzi, jak przy pomocy alternatywnych metod komunikacji pracować z uczniami mającymi poważne problemy w porozumiewaniu się.
Polecamy też Państwa lekturze artykuł prof. Antoniego Jeżowskiego Litera prawa, który analizując użycie nieadekwatnych terminów prawniczych pokazuje, jak niepotrzebnie komplikuje to rzeczywistość. Na przykładzie wyroków w sprawach wynikających z ustawy o systemie oświaty prof. Jeżowski pokazuje m.in. jak interpretowany jest zapis zawarty w Karcie Nauczyciela, że nauczyciel, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych, a organ prowadzący szkołę i dyrektor szkoły są obowiązani z urzędu występować w jego obronie.

Spis treści DS.03.2013

 

Niezbędnik: Szkolenia dla nauczycieli

Nauczyć nauczycieli Klaudiusz Kaleta
Zmiana przepisów dotyczących placówek doskonalenia nauczycieli Agata Piszko
Technologia nie zastąpi metodyki Agata Oleksiak
Skąd wziąć pieniądze na szkolenia? Paulina Gumowska
Nauczyciel w cyfrowej aurze Mariusz Malinowski

Polityka edukacyjna

MEN zmienia Kartę Nauczyciela Anna Satel
Czy polskie szkoły potrafią nauczać przedsiębiorczości? Jan Fazlagić
Litera prawa Antoni Jeżowski

Co w prawie piszczy

Zasady organizacji rekolekcji w szkole Bożena Barszczewska
Organizacja zajęć w czasie rekolekcji Joanna M. Salachna
Rozliczanie godzin karcianych Ewa Szczerba

Barwy zarządzania

Przywództwo w szkole a zasada Pareto Marta Chrabąszcz
Skuteczny mix promocyjny Maria Buszman-Witańska

Akademia zarządzania

Dyrektor szkoły skutecznym przywódcą Joanna Madalińska-Michalak

Pracownia Pedagogiczna

Uczeń z problemami w porozumiewaniu się Agnieszka Pilch
Jak przygotować uczniów do testów zewnętrznych Beata Bryś
Między mówieniem a słuchaniem w szkole Klemens Stróżyński

Aktualności

Zamiana bibliotek szkolnych na publiczne budzi sprzeciw
Sprawdzian 6-klasisty będzie dwuczęściowy
Co z „trzynastką” po macierzyńskim?
NIK zbada wpływ likwidacji szkół na warunki kształcenia uczniów
X Konkurs Wiedzy Informatycznej
60% Polaków chce likwidacji gimnazjów
Zmniejszą ulgi na przejazdy?
Będą lekcje edukacji prawnej
Zmienione wersje podręczników nie częściej niż co 3 lata
Prawie 210 mln zł na oddziały przedszkolne przy szkołach
MEN przekonuje, że szkoły podstawowe są gotowe na przyjęcie 6-latków
GIODO na straży rekrutacji do przedszkoli
Ruszył internetowy konkurs naukowy
Wychowanie i edukacja w cyberprzestrzeni

Akademia Zarządzania o bezpieczeństwie w szkole Włodzimierz Kaleta

Kuluary oświaty

O wiośnie, SIO i dzieleniu się wiedzą Małgorzata Nowak

Wieści gminne

A cóż tam Panie słychać w… Organie