Po wnikliwym przeanalizowaniu prac nadesłanych na Konkurs „Giełda Procedur II – konkurs na najciekawsze procedury szkolne” Kapituła Konkursu pod przewodnictwem Klaudiusza Kalety, p.o. redaktora naczelnego miesięcznika „Dyrektor Szkoły” oraz dyrektora Działu Czasopism Wolters Kluwer Polska zdecydowała się przyznać następujące nagrody:

I miejsce – nagrody nie przyznano;
II miejsce – i nagrodę w postaci Digital Vizualizera – otrzymała Szkoła Podstawowa im. Juliusza Słowackiego w Golinie;
III miejsce – i nagrodę w postaci kolorowej drukarki Epson Work Force Pro – otrzymało Przedszkole Miejskie nr 25 w Gliwicach.

Informacje potwierdzające otrzymanie nagród oraz nagrody zostaną do Laureatów przesłane pocztą.
Zarówno nagrodzone procedury, jak i inne wybrane procedury przesłane na Konkurs  – zgodnie z regulaminem Konkursu - mogą zostać zamieszczone w programie „Prawo Oświatowe”, jako przykładowe wzory dokumentów.


Przewodniczący Kapituły

Klaudiusz Kaleta
p.o. redaktora naczelnego
miesięcznika „Dyrektor Szkoły”