Zwolnienia to niewątpliwie jeden z najtrudniejszych elementów pracy dyrektora. Temu też zagadnieniu poświęcony jest majowy Niezbędnik, zawierający artykuły o charakterze prawnym, psychologicznym i społecznym. Prezentujemy również opinie dyrektorów i ich doświadczenia w tym zakresie.
Przełom kwietnia i maja to czas sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych, dlatego o tym, w jaki sposób technologie informatyczne mogą wspierać proces oceniania i podnosić jego jakość pisze Jadwiga Brzdąk w artykule o e-ocenianiu. Temat nowych technologii kontynuuje Małgorzata Nowak, próbując odpowiedzieć m.in. na pytanie, jak wychowywać w dobie cyfrowej szkoły.
Kolejnym wyzwaniem dla edukacji jest obniżenie wieku szkolnego. Na łamach „Dyrektora Szkoły” rozpoczynamy publikację artykułów na ten temat. Z kwestią tą nierozerwalnie związany jest obszar specjalnych potrzeb edukacyjnych. Szkoła, a z nią dyrektor i nauczyciele, jest zobowiązana dostosować wymagania edukacyjne do potrzeb i możliwości psychofizycznych uczniów oraz zapewnić odpowiednie warunki przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów. O rozpoznawaniu potrzeb edukacyjnych oraz sposobach optymalizacji rozwoju uczniom pisze Beata Bryś.

Zapraszamy do lektury!

 

Spis treści DS.05.2013

 

Niezbędnik dyrektora szkoły – zwolnienie nauczyciela

Przyczyny zwolnienia nauczyciela Dorota Igielska
Rozmowa derekrutacyjna Magdalena Goetz
Konsultacje ze związkiem zawodowym Teresa Konarska
Dyrektorzy mówią o trudnych wyborach Paulina Gumowska
Dyrektor szkoły w sądzie pracy Iwona Kobus

Co w prawie piszczy

Jak rozliczyć wycieczkę szkolną? Ewa Szczerba
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w szkole Magdalena Sawkiewicz

Polityka edukacyjna

Szkoła gotowa na sześciolatki, sześciolatki gotowe na szkołę Lidia Jastrzębska
E-ocenianie – nowa jakość w edukacji Jadwiga Brzdąk
Szkoła rok po przekształceniu Włodzimierz Kaleta

Barwy zarządzania

Cyberzagrożenie czy cyberszansa? Małgorzata Nowak
Polecam książkę Istota uczenia się Jacek Strzemieczny
Tradycyjny model funkcji personalnej – kierunek administracyjny Katarzyna Trawińska

Akademia zarządzania

Dzielenie się przywództwem – wartość współpracy Joanna Madalińska-Michalak

Pracownia pedagogiczna

Rozpoznawanie potrzeb edukacyjnych uczniów Beata Bryś
Między stylami uczenia się Klemens Stróżyński

Aktualności

Przedszkola i szkoły pod lupą sanepidu
Kalkulator wydatków na oświatę
Szansa dla wybitnie zdolnych uczniów
Polskie dzieci źle oceniają swoje życie
Finał X Konkursu Wiedzy Informatycznej
Projekt Karty Nauczyciela
Sędziowie ocenią dodatek uzupełniający
Wybrano najlepsze miniprzedsiębiorstwa
Pomoc z biblioteki
Nowe świadectwa
Zasady egzaminów
Debata o dobrej szkole

Dyrektor jak prawnik Włodzimierz Kaleta

Projekty dla edukacji

Programy analityczne dla szkół
Pracadomowa.pl – rozwiązuj z głową

Kuluary oświaty

O wirusie odpowiedzialności Małgorzata Nowak

Wieści gminne

A cóż tam Panie słychać w… Organie