Wiodącym tematem sierpniowego „Dyrektora Szkoły” są przygotowania do dobrego rozpoczęcia zajęć. Poświęcamy mu cały nasz Niezbędnik. Znajdą w nim Państwo omówienie spraw ważnych do realizacji przez dyrektora na przełomie sierpnia i września, ze szczególnym uwzględnieniem procedur związanych z awansem zawodowym, zasadami przygotowania i przeprowadzania sierpniowych rad pedagogicznych oraz sposobami zadbania o dobre relacje w klasie.
Ponadto, tradycyjnie już większą część działu Co w prawie piszczy przeznaczyliśmy na przegląd zadań i obowiązków dyrektora w całym roku szkolnym z przywołaniem regulujących je przepisów prawnych. Z informacji, które otrzymujemy od Państwa wynika, że to vademecum służy Wam cały rok. Tym razem, by jeszcze bardziej ułatwić Państwu pracę, wyróżniliśmy wszelkie nowości, a  zmiany dotyczące udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej zostały przedstawione dodatkowo w dwóch artykułach. Jednym, polemicznym, Jarosława Kordzińskiego – gdzie autor wyraża swój sceptycyzm co do nowych zaproponowanych przez prawodawcę rozwiązań. I drugim – bardzo praktycznym, w którym Katarzyna Leśniewska, odnosząc się do nowych zapisów rozporządzenia w sprawie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, ukazuje, w jaki sposób przełożyć je na konkretne działania w szkole.

 

Zapraszamy na EDU Trendy 2013

O tym będziemy debatować na XV Krajowej Konferencji Dyrektorów Szkół:

Umiejętność uczenia się - Elżbieta Tołwińska-Królikowska
Szkoła a potrzeby rynku pracy - Stefan M. Kwiatkowski
Nowa formuła egzaminu zawodowego - Stanisław Szelewa

O tym będziemy rozmawiać na EDU Trendach:

Edukacja a zmiany w gospodarce - Jarosław Górniak
Reforma edukacji - Łukasz Turski
Cyfrowa klasa - Colin Rose
Forum Oświaty Niepublicznej - Zygmunt Puchalski

 

Spis treści DS.08.2013

 

Co w prawie piszczy

Zadania dyrektora szkoły Michał Łyszczarz

Niezbędnik Dyrektora Szkoły – Rozpoczęcie roku szkolnego

Zadania dyrektora na początek roku szkolnego Małgorzata Nowak
Awans zawodowy nauczycieli – zadania dyrektora Dorota Igielska
Pierwsza rada pedagogiczna Ewa Borgosz
Jak zintegrować klasę? Magdalena Goetz

Polityka edukacyjna

Zmiany prawa a zmiany oświatowe Janusz Gęsicki
Finansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli Antoni Jeżowski
Sześciolatek na starcie (część 2) Bożena Janiszewska
Zmiany w pomocy psychologiczno-pedagogicznej Jarosław Kordziński

Barwy zarządzania

Nowe zasady udzielania pomocy uczniom Katarzyna Leśniewska
Spuścizna po poprzedniku Danuta Elsner
Sprawdź, jak dbasz o swoje zdrowie Magda Woynarowska-Sołdan

Pracownia pedagogiczna

Uczeń z ADHD w szkole – porażka czy wyzwanie? Anna Zych
Ekonomia w praktyce. Tak! Ale jak? Karina Machura
Wakacyjna historia praw dziecka Maciej Osuch

Aktualności

Pensje nauczycieli niższe niż średnia OECD
Sondaż: 6-latki za małe na szkołę
Trwają prace nad Kartą Nauczyciela
Dodatki uzupełniające są zgodne z prawem
13% maturzystów ma poprawkę
Ścieżki Kopernika rozbudzą naukową pasję
Unijny konkurs dla młodych naukowców
Rusza akcja Chroń Dziecięce Uśmiechy
Nowy Erasmus+
Powstał polski raport referencyjny
Wypełnij tekst Akademii Zarządzania

Kuluary oświaty

O prestiżu nauczyciela i dyrektora Małgorzata Nowak

Wieści gminne
A cóż tam Panie słychać w… Organie

Projekty dla edukacji

Szkoła z klasą wciąż w akcji!
Nowość w planie zajęć