Wrześniowy numer „Dyrektora Szkoły” poświęcamy w znacznej mierze współpracy nauczycieli i rodziców. Badania dowodzą, że na sukces edukacyjny dzieci ogromny wpływ ma wsparcie otrzymywane w domu rodzinnym. Prowadzenie skutecznych działań dydaktycznych i wychowawczych wymaga więc współdziałania szkoły z rodzicami. Wiedza ta jest powszechna, jednak nadal relacje nauczyciel-rodzic nie należą do mocnych stron polskiej szkoły. Dlaczego tak się dzieje? Jak radzić sobie ze wzajemnymi niechęciami i uprzedzeniami? Jakie mogą być konsekwencje braku kompetencji nauczycieli w tworzeniu dobrego klimatu współpracy z rodzicami? Jak stworzyć sytuację, w której wybory do rad rodziców będą lekcją demokracji dla wszystkich uczestników życia szkolnego – to tylko niektóre z pytań,
na które odpowiadamy w naszym Niezbędniku.
Przekonanie, że jednym z filarów efektywnej szkoły jest partnerstwo z rodzicami, znalazło swój wyraz również w przepisach prawnych dotyczących nadzoru pedagogicznego. Ostatnia nowelizacja rozporządzenia wprowadziła szereg zmian – pisaliśmy o tym m.in. w lipcowym numerze „Dyrektora Szkoły”, a tym razem poprosiliśmy o komentarz Grzegorza Mazurkiewicza, koordynatora projektu Program wzmacniania efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły. Autor dzieli się z nami swoimi przemyśleniami na temat znaczenia dialogu, refleksji, otwartości i partycypacji społecznej w edukacji oraz roli ewaluacji jako katalizatora zmian jakościowych w szkole.
A jeśli już przy zmianach jesteśmy, trudno nie wspomnieć o reformie szkolnictwa zawodowego.
Jej realizacja od września 2012 r. przyniosła nie tylko ożywienie dyskusji wokół edukacji zawodowej, ale również wiele pozytywnych następstw, do których niewątpliwie należy uelastycznienie systemu kształcenia. Oceny funkcjonowania nowej edukacji zawodowej dokonuje Stanisław Szelewa. Natomiast Jolanta Wojciechowska omawia problemy i kierunki zmian w kształceniu zawodowym uczniów niepełnosprawnych intelektualnie, podkreślając, że jest to obszar, który wymaga jeszcze dopracowania.

 

Spis treści DS.09.2013

 

EDU Trendy 2013

 

Philip Zimbardo gościem EDU Trendów 2013

 

Co w prawie piszczy

 

Kalendarium kadrowe Marianna Grelewicz
Przewożenie uczniów – wymogi prawne Michał Łyszczarz
Aspekty prawne motywowania do pracy Iwona Kobus

 

Niezbędnik Dyrektora Szkoły – Rodzice w szkole

 

Dyrektor szkoły – partner rady rodziców Wojciech Starzyński
Jak dobrze zacząć współpracę z rodzicami? Małgorzata Tarka
Rodzice-szkoła – dwie strony, dwie racje Włodzimierz Kaleta

Zmarnowane wywiadówki Lucyna Bojarska
Sztuka prowadzenia zebrań Anna K. Kiełczewska

 

Polityka edukacyjna

Kształcenie zawodowe w rok po reformie Stanisław Szelewa
Kształcenie zawodowe niepełnosprawnych intelektualnie Jolanta Wojciechowska

 

Barwy zarządzania

By zrozumieć szkołę, musimy rozmawiać Grzegorz Mazurkiewicz
Zadowolenie z pracy i samopoczucie zawodowe Magda Woynarowska-Sołdan

Dress code
w szkole Zofia Kosińska
Zarządzanie przez motywację Katarzyna Trawińska

 

Pracownia pedagogiczna

 

Coaching uczenia się, czyli pomysł na zaangażowanych uczniów Artur Brzeziński

 

Aktualności

Zapraszamy na EDU Trendy 2013
Stare SIO jeszcze przez 3 lata
MEN: 6,8 tysięcy zwolnionych nauczycieli
Gminny dojazd dla każdego ucznia
Podzielono 44 mln zł rezerwy z subwencji
0% VAT nie dla laptopów do szkół
Pracowite wakacje w ministerstwie edukacji
Polscy uczniowie zawojowali nie tylko świat, ale i Kosmos
Sąd nad kryteriami oceniania uczniów
Rząd przedłuży program dożywiania?
Seminarium o prawach uchodźców
Wypełnij test Akademii Zarządzania

Kuluary oświaty

 

O byciu szczęśliwym Małgorzata Nowak

Wieści gminne

 

A cóż tam Panie słychać w… Organie?

 

Projekty dla edukacji

 

E-podręcznik wyrównuje szanse edukacyjne
WoltersKluwer i ProgMan – po nowe rynki