Październik nieodłącznie kojarzy się nam z Dniem Edukacji Narodowej. Nie zawsze jednak
te skojarzenia są pozytywne. O tym, jak to zmienić i wykorzystać święto do promowania edukacji, budowania prestiżu pracowników oświaty, tworzenia dobrego klimatu szkoły,
a także kształtowania umiejętności dziękowania i wyrażania pozytywnych emocji, pisze Małgorzata Nowak.
Z informacji, które otrzymujemy od Państwa wynika, że dużym wyzwaniem jest skuteczne przeciwdziałanie przemocy i dyskryminacji, reagowanie na prowokacyjne zachowania młodzieży, w tym także te o charakterze seksualnym. Alarmujące są też najnowsze dane Ministerstwa Zdrowia i raportu NIK. Wskazują one, że ogromnym problemem jest kontakt uczniów ze środkami psychoaktywnymi. Wielu dyrektorów nie docenia tego zagrożenia,
a podejmowane przez nich działania często są niewystarczające i nie przynoszą oczekiwanych efektów. Dlatego zagadnieniom tym poświęcamy Niezbędnik.
W dziale Co w prawie piszczy, znajdą Państwo omówienie sytuacji prawnej uczniów, którzy zostają rodzicami, zaś
w Pracowni pedagogicznej artykuł dotyczący zjawiska depresji u dzieci i młodzieży. Problem, który łatwo zbagatelizować, ponieważ uczeń może nie sprawiać kłopotów i „cichutko siedzieć w kącie klasy”. Autor uczula nas na objawy depresji
i podpowiada, w jaki sposób reagować na niepokojące zachowania.
Jak co roku zapraszamy Państwa do udziału w zajęciach Akademii Zarządzania „Dyrektora Szkoły”, zarówno tych prowadzonych na odległość (w postaci materiałów samokształceniowych zamieszczanych na łamach naszego czasopisma), jak i stacjonarnie podczas zjazdów. W roku akademickim 2013/2014 tematem przewodnim będzie zarządzanie samym sobą.

 

Spis treści DS.10.2013

 

Niezbędnik Dyrektora Szkoły – Trudne sytuacje w szkole

 

Jak postępować z uczniem zażywającym narkotyki? Marek Grondas
Skąd  tyle agresji w szkole? Mariusz Wilk
Szkoła wolna od przemocy Magdalena Goetz
Interwencja kryzysowa w szkole Ewa Maksymowska, Dorota Mielcarek
Zachowania seksualne uczniów Tomasz Garstka

Polityka edukacyjna

 

O projekcie zmian w Karcie Nauczyciela Stanisław Szelewa
Oddajemy głos sześciolatkom Paulina Gumowska

Co w prawie piszczy

 

Sytuacja prawna nieletnich rodziców Agnieszka Olszewska
Granice współpracy szkoły z prywatną firmą Iwona Kobus

Akademia Zarządzania

 

Kompetencje jako podstawa skuteczności Małgorzata Pomianowska

Barwy zarządzania

 

Dzień Edukacji Narodowej, czyli o sztuce świętowania Małgorzata Nowak
Ubraniowy kodeks pracy dla panów Zofia Kosińska
Zarządzanie zasobami ludzkimi Katarzyna Trawińska

Pracownia pedagogiczna

 

Jak chronić uczniów przed depresją?Tomasz Garstka
Między swobodą a dyscypliną Klemens Stróżyński

Aktualności

 

EDU Trendy 2013 – debata o przyszłości edukacji
Pilotaż systemu doskonalenia nauczycieli
100 mln zł na wsparcie bezrobotnych
Przewrót kopernikański w szkole
Sukces młodych polskich naukowców
Profesor Zimbardo radzi: doceniajmy nasze dzieci!
NIK: słaba obrona przed narkotykami
Będzie nauka etyki przez internet?
IBE: sześciolatki dobrze radzą sobie w szkole
Język obcy obowiązkowy w przedszkolu?
Apel o rozwój kompetencji cyfrowych
MEN wesprze pracę z małymi uczniami

Kuluary oświaty

 

Ekologia w szkole – kwiatek do kożucha? Włodzimierz Kaleta
O sztuce dystansu do szkoły Małgorzata Nowak

Wieści gminne

 

A cóż tam Panie słychać w… Organie?

Projekty dla edukacji

 

Szkoła z dobrą energią
Wolters Kluwer – profesjonalny partner samorządów