Przygotowując jubileuszowy numer na 20-lecie „Dyrektora Szkoły”, sięgnęliśmy do naszego archiwum. Mamy w nim wszystkie numery czasopisma, od 1994 r. Pierwszym odkryciem, jakiego dokonaliśmy, była niezwykła aktualność wielu artykułów sprzed lat. Czas pędzi nieubłaganie, świat ewoluuje tak szybko, jak nigdy wcześniej, a jednak wiele w naszym życiu pozostaje niezmienione.
Również „wstępniaki” redaktorów naczelnych noszą znamiona uniwersalności. Niezapomniana Irena Dzierzgowska, rozpoczynając przed pięciu laty numer na 15-lecie „Dyrektora Szkoły”, wspominała wydarzenia przełomu lat 80. i 90., którym towarzyszyły gorące dyskusje na temat kierunków rozwoju w oświacie. Opinie o tamtych zmianach – jak pisała – były skrajnie różne: Największe kontrowersje wzbudza do dziś reforma edukacji z 1999 r. Fakty, wyniki testów PISA, potwierdzone międzynarodowymi badaniami, nie trafiają do świadomości wielu osób zajmujących się edukacją. Toteż w Polsce popularny jest pogląd, że reforma, a zwłaszcza powstanie gimnazjów, przyniosła negatywne skutki. Słowa te nie straciły na aktualności. Komentarze dotyczące najnowszych badań PISA i propozycja ogólnopolskiego referendum poświęconego zmianom w oświacie są tego najlepszym dowodem. Dlatego do analizy i oceny ostatniego 20-lecia zaprosiliśmy naszych stałych autorów. Dzielą się oni swoimi obserwacjami różnych zjawisk, które pojawiły się w edukacji po transformacji ustrojowej. Niech sami Państwo sprawdzą, jak widzą polską szkołę prof. Antoni Jeżowski, Małgorzata Nowak, Klemens Stróżyński, a także zapytani przez nas nauczyciele, dyrektorzy, przedstawiciele organów prowadzących i rodzice.

 

Spis treści DS.01.2014

 

20 lat „Dyrektora Szkoły”

Tak powstawał „Dyrektor Szkoły” Jan Kropiwnicki, Romuald Witczak
Historii „Dyrektora Szkoły” ciąg dalszy Małgorzata Pomianowska
Więcej niż czasopismo Elżbieta Piotrowska-Albin
Gościli na łamach
Nasi Czytelnicy

Polityka edukacyjna

Subiektywny przegląd 20 lat oświaty Antoni Jeżowski

Raport Dyrektora Szkoły – Szkoła 20 lat temu i dzisiaj

Od kredy do komputera Paulina Gumowska
Jak zmieniali się uczniowie i nauczyciele Klemens Stróżyński
Dyrektorskie wspomnienia i refleksje Małgorzata Nowak

Szkoła służyć ma dziecku – rozmowa z Krystyną Starczewską Anna Satel

Barwy zarządzania

Podziel się przywództwem Danuta Elsner
Projektowanie rozwoju szkoły Jarosław Kordziński

Akademia Zarządzania

Zarządzanie czasem pracy. Chronos i Kairos Danuta Elsner

Co w prawie piszczy

Odwołanie od oceny pracy i dorobku Marianna Grelewicz
Pytania do eksperta

Pracownia pedagogiczna

TIK nie gryzie Marcin Zaród
Mechanizmy psychologiczne gier komputerowych Agnieszka Mulak
Dlaczego uczniowie bojkotują WF? Grzegorz Więcław

Aktualności

PISA 2012 – optymizm władz, realizm ekspertów
Raport NIK o projektach edukacyjnych
Gimbus nie musi podjeżdżać pod dom
Nowelizacja tylko o rekrutacji
Dyskusja o przywództwie edukacyjnym
Dyrektorze pamiętaj o…
Przygotować szkoły na sześciolatki
25 mln euro na wsparcie dla zwalnianych
Nauczyciele powinni pracować dłużej
Rodzina i szkoła – mity a prawda
Rząd przedłużył program dożywiania
Ruszył projekt Szkoła współpracy
Droższe bilety
Nowelizacja ustawy o SIO
Mniej studentów

Kuluary oświaty

O Ważnych Ludziach Małgorzata Nowak
Wieści gminne
A cóż tam Panie słychać w… Organie

Projekty dla edukacji

Przewrót Kopernikański
Ścieżki uczniów z niepełnosprawnością