W lutowym Raporcie Dyrektora Szkoły przyglądamy się kondycji edukacji zawodowej oraz wyzwaniom, przed którymi ona stoi. Szkoła zawodowa jest strukturą najbardziej dynamiczną ze wszystkich szkół i placówek oświatowych – twierdzi Janusz Moos, dyrektor Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. Jak zmieniało się w ostatnich latach kształcenie zawodowe w kraju? Jaki jest jego stan obecny? Jak zapewnić większą synergię edukacji zawodowej i rynku pracy? – to pytania, które zadaliśmy przedstawicielom oświaty, nauki i przedsiębiorcom.
Uczniowie i ich rodzice nie mają w polskim systemie oświatowym prawie nic do powiedzenia w sprawach wymagających rozstrzygnięć decyzyjnych, nawet na szczeblu pojedynczej szkoły lub klasy – pisał Julian Radziewicz, diagnozując 25 lat temu stan polskiej edukacji. Postulat zwrócenia szkolnictwa społeczeństwu był jednym z podstawowych założeń zmian w oświacie na progu transformacji ustrojowej. Podkreślano, że proces uspołecznienia szkoły, rozumiany jako samorządność nauczycieli, uczniów i rodziców powinien być rozwijany zarówno w szkołach państwowych jak i niepaństwowych. Jak wygląda sytuacja obecnie? Czy udało się nam te założenia wprowadzić w życie? Z mitami na ten temat rozprawia się prof. Bogusław Śliwerski.
Pragniemy też zwrócić Państwa uwagę na temat, który zdominował ostatnio debatę publiczną i podzielił społeczeństwo na tych, którzy są „za” i na tych, którzy są „przeciw” oraz ogromną rzeszę tych, którzy nie wiedzą, o co w tym wszystkim chodzi. Mowa oczywiście o gender. W szumie medialnym i zaangażowaniu emocjonalnym niknie znaczenie tego pojęcia. Kto się boi gender w szkole? Czy edukacja genderowa jest zagrożeniem? Czy gender to nauka czy ideologia? Nasi autorzy Dorota Osuch i Tomasz Garstka przyglądają się temu zagadnieniu z dwóch różnych perspektyw.

 

Spis treści DS.02.2014

 

Raport Dyrektora Szkoły – Szkolnictwo zawodowe

 

Reinkarnacja szkolnictwa zawodowego? Kazimierz Włodawski
Kształcenie modułowe – renesans kwalifikacji – rozmowa z Januszem Moosem Włodzimierz Kaleta
Oczekiwania i oferta pracodawców Lucja Orzechowska
Szkolny zestaw programów nauczania w szkole zawodowej Bogusława Wojtczak

Polityka edukacyjna

 

Mity o współpracy szkoły z rodziną (część 1) Bogusław Śliwerski
Pożytki z ewaluacji zewnętrznej Stefan Wlazło
Ewaluacja zewnętrzna – wyzwania i bariery Łukasz Kluz
Cyfrowa szkoła – warunki rozwoju i sukcesu Agata Oleksiak

Co w prawie piszczy

 

Szkoła podatnikiem VAT? Radosław Kowalski
Kwesty, kiermasze, loterie – aspekty prawne Michał Łyszczarz

Barwy zarządzania

 

Diagnoza otoczenia szkoły Regina Lenart
Mistrzowskie prezentacje dyrektora szkoły Marta Chrabąszcz
Kaizen – awangarda w edukacji Marzena Frąckowiak-Świtkowska
Dyrektorze, czy jesteś już przywódcą?Elżbieta Piotrowska-Albin

Akademia Zarządzania

 

Autoprezentacja i wystąpienie publiczne Marzena Frąckowiak-Świtkowska

Pracownia pedagogiczna

 

Psychologia czy ideologia gender? Tomasz Garstka
Kto się boi gender w szkole? Dorota Osuch
Wagary – fakty, mity, przeciwdziałanie Magdalena Goetz
Między wynikiem a procesem Klemens Stróżyński

Aktualności

 

Dyrektorze pamiętaj o…
Premier: będzie jeden podręcznik
Nowe zasady naliczania subwencji
Ruszył nowy program Erasmus+
Dłuższe dopłaty dla wydawców
Kampania przeciw lekom bez recepty
Wyniki rankingu na najlepszą szkołę
W 2014 r. odpisy na ZFŚS bez zmian
Język obcy w przedszkolu
Nowa ramówka dla dorosłych
Debata o edukacji przyszłości
Rodzic sprawdzi szkołę w internecie
AZDS o zmianach w Karcie Nauczyciela
Unia pomoże bezrobotnym młodym
MEN: nie pisać, że uczeń nie chodzi na religię
Uczniowie rozmawiali ze stacją kosmiczną
Kalendarium zmian prawnych

Kuluary oświaty

 

Godziny karciane – na dobre czy złe? Włodzimierz Kaleta
O dobrej polskiej szkole Małgorzata Nowak

Wieści gminne

 

A cóż tam Panie słychać w… Organie

Projekty dla edukacji

 

Diament Oświaty dla e-math.pl
Aplikuj o stypendium obiadowe dla uczniów