Jednym z zadań dyrektora szkoły jest motywowanie pracowników do podnoszenia kompetencji zawodowych. Nie zawsze okazuje się to łatwe. Przeciążenie innymi obowiązkami, brak wiary w skuteczność proponowanych form uczenia się, czy wreszcie przekonanie o braku potrzeby dalszego rozwoju w danym zakresie – to argumenty, które często padają w trakcie analizy potrzeb szkoleniowych pracowników. Niepokojące jest również to, że wiele działań realizowanych w ramach doskonalenia ma charakter epizodyczny. Mając świadomość wyzwań związanych z tworzeniem kompleksowego podejścia do rozwoju szkoły jako organizacji, w majowym „Dyrektorze Szkoły” przygotowaliśmy dla Państwa Niezbędnik poświęcony doskonaleniu nauczycieli.
Kolejny temat to bezpłatny podręcznik, który przez ostatnie kilka miesięcy rozgrzewa nastroje społeczne. Pierwsza część rządowego elementarza została już przedstawiana opinii publicznej. Jednak to nie jego wartość merytoryczna wydaje się być kluczowa. Istotniejsze są konsekwencje polityczne i społeczne reformy podręcznikowej. Czy wprowadzenie jednego bezpłatnego podręcznika to dobry pomysł na obniżenie kosztów kształcenia? Kto zapłaci za te działania? Jaka będzie rola samorządów w tym zakresie? Co się stanie z wolnym rynkiem edukacyjnym? Na ile realna będzie możliwość podjęcia przez radę pedagogiczną autonomicznej decyzji w tym zakresie? A może zrezygnować z podręczników, czy są one nadal potrzebne? Z pytaniami tymi zmierzyli się w swoich artykułach Paulina Gumowska i Klemens Stróżyński.
Pewną alternatywę dla podręcznika mogą stanowić zasoby internetu. Ale to nie jedyny powód, dla którego warto korzystać
z tego medium. Internet sprzyja kontaktom społecznym, współpracy i otwarciu na świat. Warto więc opracować plan komunikacji uwzględniający obecność placówki w przestrzeni wirtualnej, o czym pisze Maciej J. Klimowicz w dziale Nowe technologie.

 

Spis treści DS.05.2014

 

Niezbędnik Dyrektora Szkoły – Doskonalenie nauczycieli

Pogłębiona diagnoza potrzeb rozwojowych Krzysztof Bednarek
Jak motywować do podnoszenia kompetencji Magdalena Goetz
Od WDN do sieci współpracy i samokształcenia Danuta Elsner
Biblioteka jako element doskonalenia Jarosław Kordziński

Polityka edukacyjna

Koszty rewolucji podręcznikowej Paulina Gumowska
Czy szkolnictwo powinno być rejonizowane? Mirosław Sielatycki

Barwy zarządzania

Zadania dyrektora na koniec roku szkolnego Katarzyna Szczepkowska, Anna Szymczyk
Ewaluacja wewnętrzna – praktyczne wskazówki Beata Ciężka

Co w prawie piszczy

Negatywna ocena pracy nauczyciela Iwona Kobus
Kontrola nadzoru pedagogicznego Artur Tomasz Olszewski

Akademia Zarządzania

Budowanie własnej marki Jarosław Kordziński

Nowe technologie

Internetowa wizytówka szkoły Maciej J. Klimowicz

Pracownia pedagogiczna

Rodzice – aktywni uczestnicy procesu edukacji Bogdan Jankowski
Ocenianie a dostosowanie wymagań edukacyjnych Katarzyna Szczepkowska
Z podręcznikiem czy bez? Klemens Stróżyński

Aktualności

Szukamy Super Dyrektora!
Są pieniądze na organizację lekcji etyki
Asystenci nauczyciela tylko w klasach I-III
Uczniowie słabo rozwiązują problemy
GIS skontrolował szkolne łazienki
Techniczne bariery Cyfrowej Szkoły
Amerykanie chwalą polską edukację
Wydawcy: darmowy tak, jeden nie
IBE sprawdzi gotowość do matury
Więcej przemocy w podstawówkach
Nauczyciele boją się cyberprzemocy
Ucząca się szkoła hasłem konferencji ORE
Debata o edukacji osób z dysfunkcją wzroku


II AZDS: ruch kadrowy Włodzimierz Kaleta

Kuluary oświaty

Tajemnicza preambuła Maciej Osuch
Nauka ponad granicami Włodzimierz Kaleta
O ewaluacji raz jeszcze Małgorzata Nowak

Wieści gminne

A cóż tam Panie słychać w… Organie?

Projekty dla edukacji

Aplikacje dla dyrektora menedżera