Zbliżające się wakacje to urlopy i letni wypoczynek dzieci organizowany także w szkołach.
Z sygnałów, które do nas docierają od Państwa, wynika, że zagadnienia te nadal budzą wiele wątpliwości. Dlatego też w dziale prawnym zamieszczamy artykuły na temat zasad udzielania urlopów wypoczynkowych, pracy dyrektora w czasie wakacji oraz uregulowań prawnych dotyczących organizacji półkolonii w szkole.
Koniec roku szkolnego wiąże się również z decyzjami dotyczącymi niepromowania uczniów do następnej klasy. Czy powtarzanie klasy ma sens? Czy złagodzenie przepisów w tym zakresie sprzyja wyrównywaniu szans edukacyjnych? Trudno udzielić jednoznacznych odpowiedzi na te pytania. Dorota Mielcarek zachęca nas do rozważenia tych kwestii z kilku punktów widzenia: systemu edukacji, ucznia, jego rodziców oraz nauczycieli.
Polecamy Państwa uwadze plakat o bezpieczeństwie uczniów podczas wakacji, który dołączyliśmy do tego wydania naszego czasopisma. Mamy nadzieję, że taka forma przedstawiania informacji będzie dla Państwa pomocna w pracy z radą pedagogiczną, rodzicami i uczniami. W czytelny sposób ujmuje on wszystkie najważniejsze informacje, można go np. powiesić na tablicy informacyjnej lub przesłać w formie elektronicznej do rodziców.

Zapraszamy do udziału w I edycji ogólnopolskiego konkursu Super Dyrektor Szkoły i Super Dyrektor Przedszkola, którego celem jest wyłonienie i promowanie osób zarządzających placówkami oświatowymi, będących liderami w swoim środowisku. Wszystkie szczegóły znajdą Państwo na stronie www.SuperDyrektor.pl

 

Spis treści DS.06.2014

 

Plakat: Zapewnij dziecku bezpieczne wakacje

Polityka edukacyjna

Zwolnienia nauczycieli szansą pracodawców Jan Fazlagić
Na jaką pomoc mogą liczyć zwalniani nauczyciele Paulina Gumowska

Barwy zarządzania

Czerwcowa rada pedagogiczna Małgorzata Nowak

Niezbędnik – Nowe technologie

Szkoła na miarę XXI wieku Włodzimierz Kaleta
Cyfrowe zasoby do wykorzystania w nauczaniu Mariusz Malinowski
Edukacja poprzez gry poważne Paweł Węgrzyn
Elektroniczni tubylcy Włodzimierz Kaleta

Akademia Zarządzania

Korzystanie z władzy Joanna Madalińska-Michalak

Co w prawie piszczy

Rządowy podręcznik – analiza przepisów Piotr Gąsiorek
Jak planować urlopy wakacyjne Iwona Kobus
Półkolonie w szkole Michał Łyszczarz

Nowe technologie

M-learning – następca e-learningu Karolina Zioło-Pużuk

Pracownia pedagogiczna

Promować czy nie promować? Dorota Mielcarek
Przemoc rówieśnicza w sieci Beata Humięcka
Jak zaktywizować uczniów Katarzyna Karwacka, Olga Napiontek

Aktualności

Dyrektorze pamiętaj o…
Resort edukacji zebrał opinie o Naszym elementarzu
Opóźnienia w prezentacji e-podręcznika
Termin 15 czerwca przestał obowiązywać
Zmiany w systemie oświaty
Wrócą książeczki zdrowia dziecka
NIK znów sprawdza szkoły podstawowe
Edukacja nie nadąża za rynkiem pracy
Dobre oceny polskiej edukacji
Będzie kontynuacja Bezpiecznej szkoły
MATIO nagradza GENialne szkoły
Chrońmy młodzież przed hazardem
Laureaci konkursu Porcja Pozytywnej Energii
Kalendarium zmian prawnych

Kuluary oświaty

Szkolne kuźnie talentów Włodzimierz Kaleta
O neuronach lustrzanych Małgorzata Nowak

Wieści gminne

A cóż tam Panie słychać w… Organie

Projekty dla edukacji

Wykorzystanie danych z ewaluacji