Ostatnie 25 lat funkcjonowania naszego państwa to wielka i niełatwa lekcja demokracji: współuczestnictwa obywateli w rządzeniu, wspólnego podejmowania decyzji, przejmowania odpowiedzialności za los swój i swojego państwa. Nauka demokracji odbywa się również w szkołach. Nie wiąże się jednak ona z oddawaniem władzy w ręce dzieci i młodzieży oraz ich rodziców. To raczej sytuacja, w której dyrektor i nauczyciele wsłuchują się w ich oczekiwania i opinie po to, żeby decyzje dotyczące różnych sfer działania szkoły respektowały potrzeby, możliwości i potencjał całej szkolnej społeczności. Mimo że tak postrzegana demokracja jest wymogiem nałożonym na placówki, nadal stanowi ona duże wyzwanie dla wszystkich uczestników życia szkolnego. Dlatego też przygotowaliśmy dla Państwa Niezbędnik poświęcony temu tematowi – nasi autorzy podpowiadają, co robić, by demokracja w szkole wspierała realizację zadań edukacyjnych i wychowawczych.
Wątek demokracji w oświacie możemy również rozważać, analizując współpracę placówek oświatowych i jednostek samorządów terytorialnych odpowiedzialnych za prowadzenie szkół i przedszkoli. W jaki sposób dbają one o jakość kształcenia, jak ze sobą współpracują? Czy relacje między dyrektorem szkoły a przedstawicielami organu prowadzącego przekładają się na funkcjonowanie szkoły? Na ile możliwe jest partnerstwo w relacjach między tymi dwoma podmiotami i jakie są potencjalne źródła konfliktów? Jak szukać porozumienia? Do refleksji na ten temat zapraszamy przy okazji lektury artykułów Kto dba o jakość kształcenia? Bogusławy Wojtczak oraz Samorząd a dyrektor – współpraca czy podporządkowanie? Stanisława Szelewy.
Październik to miesiąc, w którym już tradycyjnie rozpoczynamy kolejną edycję Akademii Zarządzania „Dyrektora Szkoły”. Tematem przewodnim tegorocznego cyklu będzie wywieranie wpływu, etyka i etykieta w relacjach zawodowych. Serdecznie zapraszamy do udziału w zajęciach, zarówno tych prowadzonych na odległość (czasopismo „Dyrektor Szkoły” i strona internetowa), jak i stacjonarnych.

 

Spis treści DS.10.2014

 

Aktualności

Rozmowa z dr. Russellem J. Quaglią – gościem XVI KKDSiP oraz Kongresu Edukacja i Rozwój

Niezbędnik Dyrektora Szkoły – Demokracja w szkole

Czy polska szkoła jest demokratyczna? Olga Napiontek
Ramy prawne szkolnej samorządności Michał Łyszczarz
Szkolne organy wewnętrzne Roman Lorens
Zmarginalizowana działalność rad rodziców Roman Lorens
Jaka rada szkoły? Wojciech Starzyński
Demokratycznie, czyli jak? Włodzimierz Kaleta

Co w prawie piszczy

Czy rada rodziców jest podatnikiem? Radosław Kowalski

Polityka edukacyjna

Nowa matura – nowe wyzwania Wioletta Kozak
Kto w szkole dba o jakość kształcenia? Bogusława Wojtczak
Samorząd a dyrektor – współpraca czy podporządkowanie? Stanisław Szelewa

Akademia Zarządzania

Wywieranie wpływu, etyka i etykieta Małgorzata Pomianowska
Przestrzeń zarządzania i wpływu Włodzimierz Włodarski

Nowe technologie

Prawo autorskie w internecie Katarzyna Kosińska-Polańska

Barwy zarządzania

Emocje w radzie pedagogicznej Tomasz Garstka
Coaching i mentoring  – pożyteczna moda Małgorzata Sidor-Rządkowska

Pracownia pedagogiczna

Czy oceny motywują do nauki? Małgorzata Stańczyk
Między aktywnością a skutecznością Klemens Stróżyński

Aktualności

Zapraszamy na XVI KKDSiP i Kongres Edukacja i Rozwój
Nowe zasady prowadzenia dokumentacji
Krajowa szkolna wycieczka nie musi mieć ubezpieczenia
Podręcznik jest dla uczniów, nie dla bibliotek
MEN nowelizuje rozporządzenia o ramówkach
Okulografia w służbie matematyki
Angliści w gimnazjach uczą pod egzamin
NIK zbadała skutki likwidacji szkół
Zamień szkolny sklepik na zdrowy bufet
Przedszkolaki walczą z próchnicą
Polski nauczyciel spędza przy tablicy 600 godzin rocznie

Projekty dla edukacji

Oprogramowanie dla samorządów

Kuluary oświaty

O polskich nauczycielach Małgorzata Nowak

Wieści gminne

A cóż tam Panie słychać w… Organie