Ostatnia dekada przyniosła wiele dowodów na to, że zarządzanie różnorodnością
i promowanie integracji to efektywny sposób dostosowywania się do coraz bardziej zróżnicowanego społeczeństwa oraz wychodzenia naprzeciw jego potrzebom
i oczekiwaniom. Dziś mówimy częściej i głośniej, że różnorodność jest wartością, i jak wpisana jest w życie społeczne, tak wpisana jest również w funkcjonowanie szkoły.
To, że uczniowie, rodzice, nauczyciele różnią się od siebie (wiekiem, sprawnością fizyczną
i intelektualną, predyspozycjami, światopoglądem etc.), ma istotny wpływ na ich zachowania, postawy, sposób działania i postrzegania. Zarządzanie tak niejednorodną grupą jest ogromnym wyzwaniem dla dyrektora. Konieczność uwzględniania odmiennych postaw może stwarzać wiele trudnych sytuacji, konfliktów, nieporozumień (ich przykłady opisuje w swoim artykule Tomasz Garstka). Zróżnicowanie jest jednak przede wszystkim ogromnym potencjałem, który warto doceniać i wykorzystywać. W grudniowym Niezbędniku znajdą Państwo artykuły, w których podajemy propozycje wartych podjęcia działań, by różnorodność sprzyjała rozwojowi, wspólnemu uczeniu się, lepszemu wykorzystywaniu talentów i zdolności, by podnosiła jakość funkcjonowania organizacji
i miała pozytywny wpływ na społeczność szkolną. Refleksjami, przemyśleniami i doświadczeniami dzielą się z Państwem zarówno nasi autorzy, jak i dyrektorzy szkół.
Doskonałym przykładem praktycznego wdrożenia idei zarządzania różnorodnością jest sposób pracy Małgorzaty Kułaczkowskiej – laureatki I edycji Ogólnopolskiego Konkursu Super Dyrektor. Gościliśmy w kierowanym przez nią Gimnazjum nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi „Przy Łazienkach Królewskich” w Warszawie. Zapraszamy do lektury reportażu z tej wizyty.

 

Spis treści DS.12.2014

 

Niezbędnik Dyrektora Szkoły – Zarządzanie różnorodnością

Różnorodność: konieczność i wyzwanie Tomasz Kozłowski
Kształtowanie kompetencji międzykulturowych Beata Humięcka
Wszystkie dzieci nasze są Danuta Elsner
Różne pokolenia – różne potrzeby Tomasz Kozłowski
Pierwsze kroki ku różnorodności w szkole Magdalena Goetz
Szkoła tolerancji Włodzimierz Kaleta

Polityka edukacyjna

Oceny są przeciwskuteczne – rozmowa z Profesorem Andrzejem Blikle Małgorzata Pomianowska, Małgorzata Stańczyk
Porażka – element procesu edukacji Jan Fazlagić

Co w prawie piszczy

Prawne aspekty szkolnych imprez Joanna Lesińska
Prawa i obowiązki ucznia pełnoletniego Michał Łyszczarz

Barwy zarządzania

Jak przygotować imprezę dla uczniów Małgorzata Nowak
Coaching jako forma wsparcia rozwoju uczniów Małgorzata Sidor-Rządkowska
Konflikty wartości w zarządzaniu szkołą Tomasz Garstka

Akademia Zarządzania

Sztuka inspiracji Julian Piotr Sawiński

Nowe technologie

Webquest – forma pracy metodą projektów Karolina Zioło-Pużuk

Pracownia pedagogiczna

Między za mało a za dużo Klemens Stróżyński

Aktualności

Zmiany w szkolnictwie zawodowym
Za unijne pieniądze stworzą miejsca praktyk
Konkurs Szkoła zawodowa – mój wybór
Absolwentom brak kompetencji miękkich
Nagrody za współpracę szkół z biznesem
Certyfikaty dla bezpiecznych szkół
Małe szkoły dostaną więcej pieniędzy
Nie będzie zakazu używania komórek
Łatwiej o pracę z Polakami za granicą
Polska dostała kredyt na rozwój szkolnictwa
Próbny egzamin maturalny
14% gimnazjalistów w ogóle nie czyta książek
Edukacja Moja Pasja!
Ważne są efekty uczenia się
Gry planszowe lepsze od konsoli

Forum dobrej edukacji Włodzimierz Kaleta
Jak uczyć matematyki Małgorzata Stańczyk

Super Dyrektor Szkoły

Szkoła to wspólnota Anna Satel

Kuluary oświaty

Alternatywny plan indywidualnego rozwoju Danuta Elsner
O sztuce planowania Małgorzata Nowak

Projekty dla edukacji

Sposób na układanie planów lekcji