W roku 2014 weszły w życie nowe zasady rekrutacji do publicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych. Przepisy okazały się trudne do zastosowania w praktyce. Sprawiły sporo problemów dyrektorom placówek i przedstawicielom organów prowadzących, można się więc spodziewać, że podobnie będzie i w tym roku. Dlatego o tym, jak w zgodzie z nowymi przepisami przyjmować dzieci i młodzież do publicznych placówek oświatowych i jakie najczęściej błędy są przy tym popełniane, pisze Joanna Lesińska w artykule Zasady rekrutacji na rok szkolny 2015/2016.
Kolejne zmiany mające wpływ na działania dyrektora szkoły wiążą się z ostatnią nowelizacją prawa zamówień publicznych. Warto zapoznać się z artykułem Michała Łyszczarza, w którym zostają poddane analizie nie tylko nowe zasady definiowania rażąco niskiej ceny czy ograniczenie odwoływania się do ceny jako jedynego kryterium wyboru oferty, ale także zakres stosowania zamówień publicznych w przypadku zakupu przez szkoły podręczników i materiałów edukacyjnych.
Kontynuujemy cykl Niezbędników poświęconych kontroli w szkole. Tym razem zajmujemy się działaniami Państwowej Inspekcji Pracy. Jej urzędnicy mogą bez uprzedzenia przeprowadzić kontrolę przestrzegania przepisów prawa pracy w placówce oświatowej. Nasze ekspertki: Marianna Grelewicz oraz Iwona Kobus wyjaśniają najważniejsze zagadnienia postępowania kontrolnego, omawiają zakres obowiązków i praw zarówno kontrolowanego, jak i kontrolującego oraz zdradzają, na co inspektorzy pracy zwracają szczególną uwagę.

 

Spis treści DS.02.2015

 

Polityka edukacyjna

Szkoła nie musi boleć – rozmowa z Posłanką, byłą Minister Edukacji Katarzyną Hall Małgorzata Stańczyk
Nowa formuła matury z polskiego Wioletta Kozak

Niezbędnik Dyrektora Szkoły – Inspekcja pracy w szkole

Formalne warunki przeprowadzenia kontroli Marianna Grelewicz
Kontrola zatrudnienia Marianna Grelewicz
Wynagrodzenia i inne świadczenia Marianna Grelewicz
Kontrola przepisów i zasad BHP Iwona Kobus

Co w prawie piszczy

Zmiany w prawie zamówień publicznych Michał Łyszczarz
Zasady rekrutacji na rok szkolny 2015/2016 Joanna Lesińska

Barwy zarządzania

Mobbing w szkole Magdalena Goetz
Mity o pracy z zespołem Tomasz Garstka

Akademia Zarządzania

Etykieta na co dzień Lidia Tkaczyńska

Nowe technologie

Przyszłość TIK w edukacji Ewa Kędracka

Pracownia pedagogiczna

Między łatwym a trudnym Klemens Stróżyński
Szkolne zajęcia z żonglerki Grzegorz Więcław

Projekty dla edukacji

Ustawa podręcznikowa wkracza do gimnazjum Katarzyna Wiśniewska
Nowoczesne technologie w finansach

Super Dyrektor Przedszkola

Rozwijać dziecięce skrzydła Małgorzata Stańczyk

Aktualności

Ocena opisowa jedynie opcją
6,2 mld zł tylko na niepełnosprawnych
Bezpieczeństwo danych pod kontrolą
Gimnazjaliści słabo mówią po angielsku
Legitymacja ucznia z numerem PESEL
Język migowy będzie w ramówce
ZNP: Filmy MEN propagują stereotypy
Zmiany w przedszkolach
Nowe zasady wydawania orzeczeń
Nauczą gimnazjalistów prowadzić firmę
Wyniki rankingu szkół ponadgimnazjalnych
Ankieta dla Czytelników
Debata o szkolnictwie zawodowym Danuta Hernik
Nauczanie zawodu wymaga zmian Andrzej Połoński

Kuluary oświaty

Podróż za miedzę Danuta Elsner
O byciu tu i teraz Małgorzata Nowak

Wieści gminne

A cóż tam Panie słychać w… Organie