W marcu Rada Ministrów przyjęła harmonogram zadań związanych z realizacją programu Bezpieczna i przyjazna szkoła w 2015 r. Przeznaczono na nie 6 mln zł. Czy program spełni pokładane w nim nadzieje? Zanim poznamy odpowiedź na to pytanie, chcemy Państwa zachęcić, by zacząć od podstaw, czyli dobrej atmosfery w szkole. Jak dowodzą badania, ma ona istotny wpływ na skuteczność oddziaływań edukacyjnych i przeciwdziałanie niepożądanym zjawiskom. W jaki sposób uczniowie, rodzice i nauczyciele postrzegają szkołę oraz jak to się przekłada na ich zachowania, piszą w swoich artykułach Magdalena Goetz
i Danuta Elsner. Każda z Autorek zwraca uwagę na inne aspekty budowania dobrego klimatu
i wizerunku szkoły. Rozważania te znajdują kontynuację w tekście Małgorzaty Stańczyk poświęconym porozumieniu bez przemocy oraz w rozmowie z Iwoną Kozieją-Grabowską o możliwościach i sposobach wdrażania idei dialogu w szkole.
W kwietniowym numerze „Dyrektora Szkoły” rozpoczynamy cykl artykułów na temat wprowadzania w szkole modelu BYOD (ang. Bring Your Own Device – przynieś własne urządzenie), czyli wykorzystania podczas lekcji sprzętu posiadanego przez uczniów. Posługiwanie się telefonem, komputerem i internetem jest dla naszych podopiecznych czymś oczywistym, codziennym. Paradoks polega na tym, że choć technologie te są codziennością młodych ludzi, zwykle nie potrafią oni wykorzystywać ich potencjału do celów edukacyjnych. Gdzie się tego mają nauczyć, jeśli nie podczas zajęć lekcyjnych? Tylko że szkoła musi się do tej nowej roli dobrze przygotować. Odpowiedzi na pytanie, jak to zrobić, próbuje udzielić Dorota Janczak.
Polecamy również Państwa uwadze Niezbędnik, w którym przedstawiamy zasady przeprowadzania kontroli przez Państwową Straż Pożarną, Najwyższą Izbę Kontroli oraz Państwową Inspekcję Sanitarną. Autorzy opracowań odpowiadają na pytania, kiedy można spodziewać się wizyty przedstawicieli tych instytucji, jakie są uprawnienia kontrolujących, co jest przedmiotem kontroli, jakie są najczęstsze uchybienia i ich konsekwencje.


Spis treści DS.04.2015

 

Polityka edukacyjna

Technik musi być też humanistą – rozmowa z Tadeuszem Sławeckim, sekretarzem stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Elżbieta Piotrowska-Albin, Małgorzata Pomianowska
Informator maturalny Wioletta Kozak
Małe szkoły wielkiej wagi Włodzimierz Kaleta

Niezbędnik Dyrektora Szkoły – Kontrole NIK, straży pożarnej i inspekcji sanitarnej

Weryfikacja ochrony przeciwpożarowej Paweł Rochala
Nadzór sanitarny Anna Satel
Szkoła pod lupą NIK Łukasz Róg

Co w prawie piszczy

Prawne aspekty mobbingu w szkole Daniel Więckowski
Przyjmowanie uczniów z zagranicy Michał Łyszczarz
Przedłużanie stażu Marianna Grelewicz

Barwy zarządzania

Być liderem innowacji Adam Kalbarczyk
Znaczenie szkolnej atmosfery Magdalena Goetz
Efekt pierwszego wrażenia Danuta Elsner

Akademia Zarządzania

Wystąpienia publiczne Lidia Tkaczyńska

Pracownia pedagogiczna

Porozumienie bez przemocy Małgorzata Stańczyk
Podstawą sukcesu jest dialog – rozmowa z Iwoną Kozieją-Grabowską Małgorzata Pomianowska

Nowe technologie

Model BYOD na lekcji Dorota Janczak

Aktualności

Zmiany w ustawie oświatowej
Prawie 300 uchwał o likwidacji szkoły
Nowe stawki dla egzaminatorów
Poprawka z języka polskiego
Poszukają nowych metod nauczania
Można występować o dotację na książki
W Rydułtowach postawili na kolarstwo
NIK krytycznie o egzaminach
Angielski tylko do gier i muzyki
Badanie PISA w wylosowanych szkołach
Konkurs dla dziewcząt Jestem szefową
Certyfikat Chronimy Dzieci
Internetowa mapa szkół zawodowych
Sukces młodych cukierników

Projekty dla edukacji

Komputer wypisze świadectwo
Ważne cechy nowego podręcznika
Sam podręcznik to za mało

Super Dyrektor Szkoły

By chciało się chcieć Anna Satel
Szkoła na miarę XXI wieku Anna Satel

Kuluary oświaty

Etykieta szkolnych uroczystości Ryszard Więcek
O procedurach Małgorzata Nowak

Wieści gminne

A cóż tam Panie słychać w… Organie?