Za nami sprawdzian szóstoklasistów, egzamin gimnazjalny i matura. Mają one duży wpływ na przyszłość uczniów, a także na decyzje dotyczące dalszego funkcjonowania samych szkół. Dlatego szczególnego znaczenia nabiera dbałość o właściwe przygotowanie
i przeprowadzenie egzaminów zewnętrznych, z czym – jak wynika z badań Najwyższej Izby Kontroli – nie jest najlepiej. W jej niedawno opublikowanym raporcie pokreślono, że zdarzają się błędy w sposobie zarówno układania, jak i sprawdzania testów. Ponadto coraz częściej osoby, które czują się poszkodowane przez okręgową komisję egzaminacyjną, odwołują się od jej decyzji. Warto więc przeanalizować, jakie prawa przysługują zdającym, jeśli chodzi
o możliwość kwestionowania oceny prac. Zagadnieniem tym zajął się Michał Łyszczarz
w artykule Odwołanie od wyniku egzaminu.
Niepokojące informacje dotyczące codziennej pracy szkoły pojawiły się w sprawozdaniu Rzecznika Praw Dziecka z 31.03.2015 r. Okazuje się, że w roku 2014 gros interwencji dotyczyło zapewnienia uczniom z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego właściwej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach. Najczęściej problem ten zgłaszali rodzice dzieci z autyzmem oraz z zespołem Aspergera, dlatego polecamy Państwa uwadze artykuł, w którym Agnieszka Łucjanek charakteryzuje objawy ZA, pokazuje, w jaki sposób współpracować z rodzicami, oraz przedstawia, z jakiego wsparcia może skorzystać sama szkoła.
W swoim sprawozdaniu Rzecznik Praw Dziecka zwrócił również uwagę na działania w zakresie zapewnienia dzieciom prawa do ochrony przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem, demoralizacją, zaniedbaniem oraz innym złym traktowaniem, w tym również przemocą seksualną. Przemoc ta w dzisiejszych czasach obejmuje nowe formy, związane z wykorzystaniem mediów społecznościowych. Jak rozpoznać problem i reagować, by pomóc, a nie wtórnie zranić? Na czym polegają takie zjawiska jak seksting oraz grooming i jak można im przeciwdziałać? Jaki jest zakres ochrony uczniów w tym zakresie? To pytania,
na które nasi eksperci starają się odpowiedzieć w czerwcowym Niezbędniku.

Spis treści DS.06.2015

 

W numerze plakat:

Uzależnienie od internetu Tomasz Garstka

Co w prawie piszczy

Zwolnienia pracowników niepedagogicznych Marianna Grelewicz
Odwołanie od wyniku egzaminu Michał Łyszczarz
Zaświadczenie o niekaralności Joanna Lesińska
Pytania do eksperta

Niezbędnik Dyrektora Szkoły – Przemoc seksualna

Jak rozpoznać, że dziecko jest ofiarą Magdalena Goetz
Seksting i grooming Finka Cyntia Heynemann
Ochrona prawna ofiar wykorzystywania Olga Trocha
Jak przeciwdziałać przemocy seksualnej Tomasz Garstka

Barwy zarządzania

Wpływać na innych? Tak! Ale jak? – rozmowa z prof. Andym Hargreavesem Adam Kalbarczyk
Szkoła musi dogonić rzeczywistość Włodzimierz Kaleta

Akademia Zarządzania

Listy, telefony, wizytówki Lidia Tkaczyńska

Polityka edukacyjna

Klient w szkolnej ławce Tomasz Kozłowski

Nowe technologie

BYOD w praktyce szkolnej Dorota Janczak

Pracownia pedagogiczna

Wspierać bez naruszania granic Tomasz Garstka
Uczeń z zespołem Aspergera w szkole Agnieszka Łucjanek
Świetlicowe zmagania Jolanta Klawe-Guzek

Aktualności

Efekt egzaminatora
Zmiany na egzaminie zawodowym
Nowe świadectwa w szkołach artystycznych
MEN ujednolica zasady rekrutacji
20 mln zł dla szkolnych bibliotek
Będą pieniądze na monitoring
IBE zbadał, co wpływa na decyzje edukacyjne
Najlepsze projekty społeczne
Ruszyła kampania Przytul hejtera
Rada Reklamy będzie uczyć dzieci
Dyskusja o nauce ekonomii w szkole

Projekty dla edukacji

Wyzwania na koniec roku
Podręcznikowe ABC

Kuluary oświaty

Głos polemiczny
O małych szkołach Małgorzata Nowak

Wieści gminne

A cóż tam Panie słychać w… Organie?