Początek roku szkolnego sprzyja dyskusji na temat podwyżek w oświacie i racjonalizacji zasad naliczania funduszy na edukację. Temat ten zawsze wywołuje dużo emocji.
We wrześniowym Raporcie postanowiliśmy sprawdzić, jak zarabiają polscy nauczyciele
i dyrektorzy szkół, jak nasz kraj plasuje się na tle innych państw europejskich, jakie zmiany zaszły w tym zakresie w ostatnich latach.
Jednym z ważnych elementów rozwoju edukacji są ustalane corocznie przez ministra edukacji podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa oraz związane z nimi zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego. Warto przez pryzmat tych priorytetów spojrzeć na swoją szkołę i na podstawie tej analizy zaplanować doskonalenie i rozwój.
Alternatywne nurty w edukacji inspirują coraz szersze kręgi dyrektorów, nauczycieli
i rodziców. Dlatego zachęcamy Państwa do przyjrzenia się tym odmiennym od dominujących niszowym formom. Na czym polega edukacja domowa, demokratyczna, mobilna? Dlaczego taką popularnością cieszy się pedagogika Marii Montessori? Co może zaczerpnąć z tych idei szkoła masowa? Jakich korzyści, ale
i trudności należy się spodziewać? Jak wdrożyć innowacyjny sposób pracy? Jakie decyzje, dotyczące zmian w tym zakresie, leżą w kompetencjach dyrektora szkoły? Na te pytania odpowiadają z swoich artykułach Dorota Janczak, Michał Łyszczarz
i Małgorzata Stańczyk. Temat ten poruszamy także w wywiadzie z prof. Małgorzatą Żytko.

 

Spis treści DS.09.2015

 

Raport Dyrektora Szkoły – Zarobki dyrektorów i nauczycieli

Struktura dyrektorskich wynagrodzeń Stanisław Szelewa
Jak przez 25 lat zmieniały się szkolne płace Antoni Jeżowski
Szkolne zarobki – prawdy i mity Włodzimierz Kaleta

Pracownia pedagogiczna

Alternatywne formy edukacji Małgorzata Stańczyk
Postawmy dziecko w centrum Małgorzata Stańczyk
Między wartościami Klemens Stróżyński

Polityka edukacyjna

Nadszedł czas zmian w edukacji – rozmowa z Profesor Małgorzatą Żytko Małgorzata Pomianowska, Małgorzata Stańczyk
Priorytety MEN na rok szkolny 2015/2016 Andrzej Pery

Co w prawie piszczy

Nowy asortyment szkolnych sklepików Wojciech Kolanowski
Zadania nauczyciela a jego wynagrodzenie Joanna Lesińska
Edukacja domowa Michał Łyszczarz

Barwy zarządzania

Być liderem jakości nauczania Adam Kalbarczyk
Pierwsze spotkanie z rodzicami Małgorzata Nowak
Praktyczna ścieżka rozwoju Jarosław Kordziński

Nowe technologie

Edukacja mobilna Dorota Janczak

Aktualności

Sezon na zmiany w prawie
Rusza Rok Otwartej Szkoły
Zmiany w wymaganiach wobec szkół
Pomoc dla uczniów niepełnosprawnych
Zadania bibliotek pedagogicznych
Zasady dualnego systemu kształcenia
Nowoczesna technologia to za mało
Spotkanie z edukacją demokratyczną
Edukacja filozoficzna w gimnazjach
Olimpijczycy zdobyli 66 medali
Międzynarodowe sukcesy uczniów
Zmiany w ośrodkach wychowawczych

Projekty dla edukacji

Analizator wyników egzaminów zewnętrznych

Kuluary oświaty

Tanie zwiedzanie i poznawanie Danuta Elsner
O zjawisku, którego nie ma Małgorzata Nowak