10 2015W ostatnich latach znacząco zmieniła się rola dyrektora szkoły. Trudno dziś znaleźć placówkę, w której jest on tylko osobą zajmującą się sprawami organizacyjnymi czy pedagogicznymi. Przede wszystkim ma być przywódcą odpowiedzialnym za każdy aspekt funkcjonowania placówki. Rosnąca autonomia szkół, wysokie i coraz odważniej formułowane potrzeby beneficjentów systemu edukacji, zmiany demograficzne, rozwój nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych powodują, że od dyrektorów wymaga się bardzo zróżnicowanych kompetencji, związanych również z umiejętnością budowania takiego systemu zarządzania, który włącza innych w proces rozwoju szkoły. Trudno wymienić wszystkie dziedziny, w jakich dyrektor placówki oświatowej ma być specjalistą, a nie zapominajmy, że powinien być również liderem tworzącej ją społeczności.
Jak widać, oczekiwania wobec dyrektorów są ogromne – mają być liderami, ale również sprawnymi organizatorami, administratorami, specjalistami w wielu dziedzinach, poczynając od prawa, a na księgowości kończąc, do tego radzić sobie w różnych, czasami ekstremalnie trudnych sytuacjach i mieć odpowiednie podejście do każdego, z kim się spotykają.
Z ogromną satysfakcją możemy stwierdzić, że pomimo tak wysoko postawionej poprzeczki w polskich placówkach oświatowych działa wielu wspaniałych dyrektorów. Od ponad 20 lat redakcja miesięcznika „Dyrektor Szkoły” ma zaszczyt
z nimi współpracować, poznawać specyfikę ich pracy, trudności, z jakimi się borykają, sukcesy, których są współtwórcami. Organizowany przez nas konkurs Super Dyrektor Szkoły i Super Dyrektor Przedszkola okazał się jeszcze jedną doskonałą okazją, by przyjrzeć się ich osiągnięciom i dowiedzieć, za co i jak bardzo są cenieni przez środowisko, w którym i dla którego pracują.
Za to wszystko należy się Państwu podziękowanie wyrażane nie tylko z okazji Dnia Edukacji Narodowej, kiedy to sami najczęściej występują Państwo w roli gratulujących i wręczających nagrody. W naszej ocenie osoby, od których tak wiele zależy i które ponoszą tak wielką odpowiedzialność, powinny mieć swoje święto. Niech więc 22 października
– zaproponowany przez nas jako Dzień Dyrektora Szkoły i Dyrektora Przedszkola – będzie okazją do wspólnego celebrowania osiągnięć, cieszenia się sukcesami i dziękowania za wszystko, co Państwo zrobili dla szkolnej społeczności.
Obchody tego święta zainaugurujemy 22 października podczas II Kongresu Edukacja i Rozwój oraz towarzyszącej mu XVII Krajowej Konferencji Dyrektorów Szkół i Przedszkoli. Wszystkich Czytelników, z którymi nie uda się nam spotkać tego dnia osobiście, już teraz prosimy o przyjęcie życzeń dalszych sukcesów i wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i prywatnym.

Spis treści DS.10.2015

 

Raport Dyrektora Szkoły – Otwarta szkoła

Szkoła otwarta, czyli jaka? Elżbieta Tołwińska-Królikowska
Skuteczna współpraca z otoczeniem Regina Lenart
Jak realizowana jest idea otwartości Włodzimierz Kaleta
Współpraca z organizacjami pozarządowymi Regina Lenart
Praca na rzecz społeczności Danuta Elsner

Polityka edukacyjna

W szkole ważny jest każdy głos Mirosław Sielatycki
Potrzeba zmiany edukacji seksualnej Katarzyna Krysztofiak

Co w prawie piszczy

Finansowanie kształcenia specjalnego Piotr Gąsiorek
Pytania do eksperta

Barwy zarządzania

Jak minimalizować wpływ stresu Magdalena Goetz
Szkoła na tak Bożena Janiszewska

Akademia Zarządzania

Dyrektor jako administrator Małgorzata Pomianowska
Zadania administracyjne Andrzej Pery

Nowe technologie

Uczenie się poprzez gry i gamifikację Dorota Janczak

Pracownia pedagogiczna

Czy w szkole jest miejsce na zabawę? Małgorzata Stańczyk
Renesans gier analogowych Magdalena Goetz
Zalety wycieczki przedmiotowej Katarzyna Szczepkowska

Aktualności

Porozumienie dla Edukacji
Dzieci uchodźców mają prawo do nauki
Darmowe e-podręczniki dla każdego
Nie ma wzoru zwolnienia z WF
Zasady żywieniowe znów się zmienią?
IBE: matematyka jest uczona źle
Doradztwo trzeba zacząć rok wcześniej
Kampania przeciw przemocy domowej
Profilaktyka dla wszystkich uczniów
Doskonalenie na miarę potrzeb szkoły
Cyfrowa szkoła dała tylko sprzęt
Załóżcie koło „Anioły ze Szkoły”

Projekty dla edukacji

Inwentaryzacja w szkole

Kuluary oświaty

Życzenia dla dyrektorów Włodzimierz Kaleta
A cóż tam Panie słychać w... Organie