Wkroczyliśmy w rok, który niewątpliwe zapisze się jako czas znaczących zmian społeczno-politycznych. Charakter zmian zależy w dużej mierze od liderów, którzy odgrywają wiodącą rolę w procesie ich inicjowania i wdrażania. W szkole zazwyczaj są nimi dyrektorzy, ale jest przecież wiele innych osób mogących kierować oddolnymi innowacjami. W styczniowym Niezbędniku pokazujemy, że są to zarówno ludzie znajdujący się w różnych miejscach struktury organizacyjnej szkoły, jak i działający poza nią. Swoją aktywnością wnoszą różnorodne wartości do procesu rozwoju placówki, a o tym, że warto korzystać z tego potencjału, świadczą m.in. przykłady opisane przez dr Danutę Elsner, Annę Dzięgiel, Piotra Bachońskiego i Tomasza Mikołajczyka.
Przełom starego i nowego roku sprzyja refleksji, podsumowaniom i podejmowaniu decyzji związanych z dalszymi działaniami zarówno w sferze zawodowej, jak i prywatnej. Poprosiliśmy Państwa o podzielenie się z nami przemyśleniami na ten temat. Niektóre z nich prezentuje Włodzimierz Kaleta w dziale Kuluary oświaty. Trzymamy kciuki za spełnienie wszystkich życzeń, postanowień i planów noworocznych. Aby ułatwić Państwu ich realizację, Magdalena Goetz w artykule Jak zrealizować postanowienia noworoczne podpowiada, jakie narzędzia skutecznego wprowadzania zmian i osiągania zamierzonych celów warto wziąć pod uwagę.
U progu 2016 roku w imieniu całego zespołu redakcyjnego miesięcznika „Dyrektor Szkoły” i kwartalnika „Przed Szkołą” życzymy Państwu dobrych zmian, wynikających z przemyślanych, mądrych decyzji. Niech dążenie do konsensusu, a w sytuacjach niemożności jego osiągnięcia uwzględnianie kompromisowych rozwiązań stanie się wyrazem naszej dojrzałości i odpowiedzialności za tak ważny obszar życia, jakim jest edukacja. Życzymy również, by w nawale spraw bieżących znaleźli Państwo czas dla siebie i swoich najbliższych. By refleksja nad własnymi działaniami i stałe doskonalenie dawały Państwu siłę i moc do podejmowania codziennych wyzwań.

 

Spis treści DS.01.2016

 

Co w prawie piszczy

Nowe zasady umów terminowych Marianna Grelewicz
Pytania do eksperta

Niezbędnik Dyrektora Szkoły – Liderzy zmiany w szkole

Kto może zostać liderem zmiany Danuta Elsner
Wicedyrektor w roli kierującego zmianą Piotr Bachoński
Nauczyciel jako inicjator i wdrażający zmianę Tomasz Mikołajczyk
Osoba z zewnątrz jako lider zmiany Anna Dzięgiel

Polityka edukacyjna

Sześciolatek uczniem czy przedszkolakiem? Ewa Brańska
Pokazujmy uczniom prawdziwy świat – rozmowa z Danielem Wormaldem Małgorzata Pomianowska, Małgorzata Stańczyk

Barwy zarządzania

Jak zrealizować postanowienia noworoczne Magdalena Goetz
Organizacja pracy zespołowej Małgorzata Nowak
Pokonać trudności w pracy zespołowej Małgorzata Pomianowska, Katarzyna Szczepkowska

Pracownia pedagogiczna

Działania promujące naukę Magdalena Goetz
Skuteczne motywowanie Małgorzata Stańczyk
Między kontrolą a jej brakiem Klemens Stróżyński

Akademia Zarządzania

Projekt organizacji szkoły Krzysztof Gawroński

Nowe technologie

Internet – szansa czy zagrożenie? Małgorzata Stańczyk

Kuluary oświaty

Postanowienia dyrektorów na 2016 rok Włodzimierz Kaleta
O trudnych decyzjach Małgorzata Nowak

Super Dyrektor Szkoły

Przekazać pasję Anna Satel
Dać drugą szansę Anna Satel
Zaktywizować wieś Anna Satel

Aktualności

Nowa minister zapowiada zmiany
Wróci klasyczny kanon lektur
Debata o przyszłości gimnazjów
Szkoła nauczy programowania
Czas rozliczyć dotację na książki
Kwalifikacje nauczycieli przedszkolnych
Trudne powroty z emigracji
Polska kandydatka do Szkolnego Nobla
Zachęcić młodzież do nauki historii
Wspieranie sieci jest już obowiązkiem
Przykłady lekcji przedsiębiorczości
Polska szkoła może być innowacyjna
Nauczyciel – inspirujący przewodnik ucznia Anna Satel
Z myślą o tych, którzy niosą wsparcie Anna Jakubiec

Projekty dla edukacji

Zamykanie ksiąg rachunkowych