Mijają pierwsze miesiące działań nowego rządu. Wokół edukacji wiele się dzieje, weszła już w życie nowelizacja ustawy o systemie oświaty, zapowiadane są kolejne zmiany, o czym informujemy w dziale Aktualności. A w samej szkole ferie i początek drugiego półrocza. To dobry moment na analizę tego, co nas czeka.
Dyrektorzy, których kadencja powoli dobiega końca, zaczynają się już zastanawiać, czy walczyć o kolejną, czy też nadać swojej karierze zawodowej inny kierunek. Z myślą o nich, a także o wszystkich, którzy w bliższej czy dalszej perspektywie staną przed tego rodzaju wyborem, przygotowaliśmy lutowy Niezbędnik. Magdalena Fota szczegółowo omawia w nim różne rozwiązania prawne odnoszące się do sytuacji dyrektora szkoły, któremu kończy się kadencja. W odpowiedzi na pytanie, co dalej, może Państwu pomóc lektura artykułu dr Danuty Elsner Kontynuacja czy rozwój? Natomiast Włodzimierz Kaleta w reportażu Dyrektorski konkurs – za i przeciw zastanawia się, czy konkursy na dyrektorów placówek oświatowych są w ogóle potrzebne. Czy większą wartość ma utrzymywanie jak najdłużej dobrego dyrektora, czy też powołanie osoby z nową wizją? Refleksjami na ten temat dzielą się z nami przedstawiciele organów prowadzących i dyrektorzy.
Podejmowaniu decyzji dotyczących kierunków rozwoju zarówno własnego, jak i szkoły niewątpliwie sprzyja wiedza o tym, jaką zdaniem innych rolę pełnią dyrektorzy placówek oświatowych i jakie kompetencje powinni posiadać. Dlatego Małgorzata Stańczyk zapytała ekspertów edukacyjnych, nauczycieli, rodziców oraz uczniów, Jakich dyrektorów potrzebujemy? Rozmówcy kładli nacisk szczególnie na umiejętności interpersonalne i przywódcze oraz podkreślali, że członkowie społeczności szkolnej chcą, by ich głos był słyszalny i brany pod uwagę, chcą współpracy i bezpiecznego prowadzenia.

 

Spis treści DS.02.2016

 

Niezbędnik Dyrektora Szkoły – Koniec kadencji

Możliwości prawne po zakończeniu kadencji Magdalena Fota
Dyrektorski konkurs – za i przeciw Włodzimierz Kaleta
Kontynuacja czy rozwój? Danuta Elsner

Polityka edukacyjna

Przestrzenie szkoły Mirosław Sielatycki
Jakich dyrektorów potrzebujemy? Małgorzata Stańczyk

Co w prawie piszczy

Rekrutacja na rok szkolny 2016/2017 Joanna Lesińska
Nowe zasady matury z polskiego Wioletta Kozak
Zmiana uprawnień rodzicielskich Marianna Grelewicz

Barwy zarządzania

Edukacja w służbie kapitału społecznego Tomasz Kozłowski
Od konfliktu do rozwoju Małgorzata Stańczyk
Dyrektor w roli mediatora Jarosław Kordziński

Akademia Zarządzania

Prawo wewnętrzne szkoły Michał Łyszczarz

Nowe technologie

Nowe oblicze blended learningu Dorota Janczak
Tablet dla każdego Kinga Krzemińska

Pracownia pedagogiczna

(Nie)łatwe powroty do szkoły? Halina Grzymała-Moszczyńska, Joanna Durlik, Paulina Szydłowska, Joanna Grzymała-Moszczyńska
Znaczenie kompetencji miękkich Grzegorz Więcław

Super Dyrektor Szkoły

Lekcja integracji Anna Satel
Pod paryskim niebem Anna Satel

Aktualności

Sześciolatki do zerówek
Więcej pieniędzy dla szkół i przedszkoli
Niższa subwencja na naukę w domu
Kurator zdecyduje o zamknięciu szkoły
Koniec sprawdzianu szóstoklasistów
Likwidacja godzin karcianych
Zintegrowany System Kwalifikacji
Maturzyści będą mogli iść do sądu?
Nasz elementarz oceniony na trójkę
Rząd zapowiada powrót SKS-ów
Znamy najlepsze szkoły ponadgimnazjalne
Testy do diagnozy problemów z rozwojem mowy
W poszukiwaniu nowych idei Agnieszka Bojczuk, Adam Kalbarczyk

Projekty dla edukacji

Fundusz socjalny w szkole

Kuluary oświaty

Wieści gminne

A cóż tam Panie słychać w.. Organie?