Egzaminy zewnętrzne, mimo wieloletniej obecności w rzeczywistości szkolnej, nadal budzą kontrowersje i są tematem licznych dyskusji. Pytanie, jak wpływają na proces uczenia się, motywację uczniów, oczekiwania rodziców oraz działania nauczycieli i dyrektorów szkół, często pojawia się w debacie publicznej. Skierowaliśmy je też do naszych ekspertów. Jarosław Pytlak, dyrektor Zespołu Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie, w rozmowie z Małgorzatą Stańczyk wylicza skutki koncentracji na rozwiązywaniu testów i proponuje alternatywny sposób pomiaru jakości pracy szkoły. Uzupełnieniem wywiadu są opinie dr. Michała Sitka, wicedyrektora ds. badawczych Instytutu Badań Edukacyjnych, Anny Ostrowskiej, rzecznik prasowej Ministerstwa Edukacji Narodowej, oraz Agnieszki Stein, psycholog współpracującej ze szkołami.
W całym kraju trwają zakrojone na szeroką skalę konsultacje społeczne dotyczące planowanych reform zainicjowane i organizowane przez resort edukacji. Jednocześnie wprowadzone są nowe regulacje prawne. Najnowszy (marcowy) projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty zakłada m.in. rezygnację ze sprawdzianu szóstoklasistów oraz doprecyzowanie możliwości odwoływania się od wyników matur. My ze swej strony zapytaliśmy dyrektorów szkół, jakie zmiany w polskiej oświacie są ich zdaniem najbardziej potrzebne.
Trudno o efektywne wprowadzanie nowych rozwiązań bez współdziałania, dobrej komunikacji i relacji opartych na zaufaniu
i szacunku – podstawowych elementów kapitału społecznego. To istotny potencjał, który warto kształtować i rozwijać. Mamy w tym zakresie wiele do zrobienia, o czym świadczą m.in. badania omawiane przez prof. zw. dr hab. Marię Dudzikową,
dr hab. Ewę Bochno i dr Małgorzatę Kamińską w majowym Raporcie Dyrektora Szkoły. Elżbieta Tołwińska-Królikowska pokazuje natomiast, jakie procesy zachodzące w szkołach sprzyjają budowaniu zaufania, szacunku i odpowiedzialności.
Do tematu kapitału społecznego nawiązują również dr Danuta Elsner w Rozważaniach o zaufaniu oraz Magdalena Goetz
w artykule Rola samorządu uczniowskiego.

 

Spis treści DS.05.2016

 

Raport Dyrektora Szkoły – Kapitał społeczny

Co z rozwojem kapitału społecznego w szkole? Maria Dudzikowa
Nauczycielski potencjał Małgorzata Kamińska
Rola zespołowości uczniów Ewa Bochno
Szkoły budujące przyszłość Elżbieta Tołwińska-Królikowska

Polityka edukacyjna

Testy deformują obraz szkoły Małgorzata Stańczyk
Szkolne egzaminy – narzędzie, a nie cel Małgorzata Stańczyk
Na jakie zmiany czekają dyrektorzy Włodzimierz Kaleta

Barwy zarządzania

Zmiany dotyczące doskonalenia nauczycieli Antoni Jeżowski
Nauczyciel w roli trenera Jarosław Kordziński

Akademia Zarządzania

Organizacja sekretariatu Renata Gorzkowska-Mikołajczyk

Co w prawie piszczy

Zasady pisania notatki służbowej Michał Łyszczarz
Ruch kadrowy Marta Handzlik
Pytania do eksperta

Nowe technologie

Jak TIK wspierają ocenianie Dorota Janczak

Pracownia pedagogiczna

Rola samorządu uczniowskiego Magdalena Goetz
Budżet obywatelski w szkole Danuta Elsner, Grażyna Widera

Super Dyrektor Szkoły

Szkoła otwarta na ucznia Anna Satel

Kuluary oświaty

Dlaczego WF gra w defensywie? Tomasz Kozłowski
Rozważania o zaufaniu Danuta Elsner
O szkołach z mocą Małgorzata Nowak
Subiektywnie o edukacji
Ocenianie a rozwój Jarosław Kordziński

Aktualności

III edycja konkursu Super Dyrektor
Zajęcia dodatkowe przydzieli dyrektor
Od września nowe wzory legitymacji
Dwóch wychowawców w jednej klasie
Nowy stopień awansu – specjalista
Podatek od pensji dyrektora
Zdrowa radziwiłłówka zastąpi drożdżówkę
Można już zgłaszać kolonie
Zasady postępowania dyscyplinarnego
Dwóch arbitrów zweryfikuje ocenę z matury
Przedszkole musi przyjąć sześciolatka
Szkoły zawodowe zmienią nazwę na techniczne?

Projekty dla edukacji

Analiza jakości kształcenia