Znaczna część procesu edukacyjnego odbywa się poza szkołą, dlatego jeżeli chcemy z sukcesami wdrażać ideę kształcenia ustawicznego, niezbędne jest przygotowanie młodych ludzi do uczestnictwa w różnych formach doskonalenia. Jak podkreśla Mirosław Sielatycki w artykule Dyrektor brokerem edukacji pozaszkolnej, chodzi o wskazywanie możliwości uczenia się nie tylko w szkole, ale i poza nią. Warto więc wspólnie z uczniami, nauczycielami i rodzicami stworzyć i stale aktualizować mapę edukacji pozaszkolnej. Aby pomóc Państwu w tym zadaniu, przygotowaliśmy Niezbędnik ukazujący możliwości współpracy z muzeami, centrami nauki, ośrodkami kultury i sztuki, parkami narodowymi.
Nieformalny proces zdobywania wiedzy i umiejętności jest zazwyczaj dużo ciekawszy niż tradycyjna nauka, nie jest bowiem ograniczony egzaminami, programem, dostępem do wysoko wykwalifikowanej kadry pedagogicznej. Oferta zajęć realizowanych poza szkołą jest niezwykle bogata. Tworzą ją nie tylko instytucje państwowe. Urozmaiconą paletę propozycji mają też organizacje społeczne i sektor prywatny. Przykłady wielu miejsc, które warto odwiedzić, gdyż rozbudzają ciekawość, dostarczają wiedzy, inspiracji i pozwalają realizować pasje, znajdą Państwo w reportażu Włodzimierza Kalety Dyrektorzy polecają ciekawe miejsca. O wartości uczenia się poza szkołą rozmawialiśmy również z Kua Pattenem, uznanym amerykańskim ekspertem ds. eksponatów naukowych.
Zbliżający się koniec roku szkolnego to dla dyrektorów czas intensywnej pracy. Aby mogli Państwo efektywnie go zaplanować, Katarzyna Szczepkowska zebrała w poręczną tabelę najważniejsze obowiązki, ze wskazaniem terminów ich realizacji oraz podstawy prawnej. A ponieważ jednym z najbliższych zadań jest odpowiednia organizacja pracy podczas wakacji, w artykule Marty Handzlik znajdą Państwo istotne kwestie dotyczące przydzielania i rozliczania urlopów. Ponadto w dziale Co w prawie piszczy zamieściliśmy przygotowane przez Michała Łyszczarza informacje o najnowszych zmianach prawnych.

Spis treści DS.06.2016

 

Dodatek "Nowe technologie"

Co w prawie piszczy

Dyrektor szkoły na ścieżce awansu Jan Chojnacki
Ważne zasady udzielania urlopów Marta Handzlik
Prawne aspekty edukacji dzieci reemigrantów Joanna Durlik, Halina Grzymała-Moszczyńska, Joanna Grzymała-Moszczyńska, Małgorzata Mosur, Paulina Szydłowska
Najnowsze zmiany w prawie Michał Łyszczarz
Pytania do eksperta

Niezbędnik Dyrektora Szkoły – Edukacja pozaszkolna

Dyrektor brokerem edukacji pozaszkolnej Mirosław Sielatycki
Lekcja w muzeum Anna Klimowicz
Budujemy kapitał naukowy Ilona Iłowiecka-Tańska
Dyrektorzy polecają ciekawe miejsca Włodzimierz Kaleta

Polityka edukacyjna

Uczenie przez badanie i eksperymentowanie – rozmowa z Kua Pattenem Małgorzata Pomianowska, Małgorzata Stańczyk

Barwy zarządzania

Zadania dyrektora na koniec roku szkolnego Katarzyna Szczepkowska
Czy umiemy dziękować? Małgorzata Nowak
Sztuka przemawiania Magdalena Goetz

Akademia Zarządzania

Inwentaryzacja w szkole Elżbieta Garczarek

Nowe technologie

Media społecznościowe kluczem do młodzieży Dorota Janczak

Pracownia pedagogiczna

Praca z dziećmi reemigrantów Joanna Durlik, Halina Grzymała-Moszczyńska, Joanna Grzymała-Moszczyńska, Paulina Szydłowska
Dekalog prawa autorskiego dla nauczycieli Ewa Adamska-Pietrzak, Lubomira Wengler

Kuluary oświaty

Podróże kształcą? Danuta Elsner
Wieści gminne
A cóż tam Panie słychać w… Organie?
Subiektywnie o edukacji
Uczeń versus pracodawca Tomasz Kozłowski

Aktualności

Super Dyrektor. Zgłoszenia kandydatów przyjmujemy do 15 lipca
Nowelizacja Karty Nauczyciela
Angielski najpopularniejszy na maturze
Drożdżówki wracają do szkół
W gimnazjum tylko z tytułem magistra
Resort edukacji planuje zmiany w SIO
Nowy ogród polisensoryczny
27 czerwca poznamy plan zmian w edukacji
Opinie uczniów o edukacji seksualnej
Nagrodzeni za aktywność społeczną
Poradnik o edukacji przyrodniczej
Zgłoś szkołę do pilotażowego programowania
PASE: apel o jeden program nauczania języków obcych
II ARS – pod znakiem prawa i praktyki Małgorzata Stańczyk

Projekty dla edukacji

Zintegrowana baza danych