Sierpniowy numer zaczynamy od przedstawienia nowości w systemie oświaty – zarówno tych, które wejdą w życie 1 września, jak i zapowiedzianych przez minister Annę Zalewską na kolejne lata. Szczegółowe analizy na ten temat przygotowali Monika Sewastianowicz, Stanisław Szelewa oraz prof. Wojciech Kolanowski. Natomiast felietony komentujące czekającą nas reformę znajdą Państwo w dziale Kuluary oświaty.
Tradycyjnie znaczną część numeru sierpniowego poświęcamy na kompleksowe omówienie zadań i obowiązków, jakie na dyrektora placówki oświatowej nakładają różne akty prawne.


Aby ułatwić Państwu pracę, Michał Łyszczarz w corocznym Vademecum dyrektora szkoły wyróżnił przepisy, które zmieniły się w ostatnim czasie. Uzupełnieniem tego opracowania jest kalendarium, w którym znajduje się tabelaryczne zestawienie najważniejszych zadań ułożonych w porządku chronologicznym roku szkolnego, oraz kalendarz ścienny, na którym mogą Państwo np. zaznaczyć daty najważniejszych wydarzeń z życia placówki.
W dobie wielkich wyzwań stojących przed oświatą szczególnego znaczenia nabiera umiejętność dzielenia się przywództwem i korzystania z pomocy innych. Przekazywanie pracownikom szkoły rzeczywistej odpowiedzialności za wykonywaną pracę to niełatwe zadanie. Przykłady dobrej praktyki w tym zakresie opisuje Małgorzata Jaśko. Natomiast w sierpniowym Niezbędniku znajdą Państwo informacje na temat różnych form wsparcia dyrektora w realizacji zadań kierowniczych – dr Danuta Elsner i dr Małgorzata Sidor-Rządkowska przedstawiają możliwości, jakie niesie z sobą powołanie zespołu doradczego, udział w sesjach coachingowych oraz zaangażowanie się w działania sieci współpracy i samokształcenia.

Spis treści DS.08.2016

 

Co w prawie piszczy
Vademecum dyrektora szkoły Michał Łyszczarz
Zmiana zasad żywienia uczniów Wojciech Kolanowski

Polityka edukacyjna
Edukacja u progu reformy Monika Sewastianowicz
Planowane zmiany w kształceniu zawodowym Stanisław Szelewa

Niezbędnik Dyrektora Szkoły – Wsparcie dla dyrektora
Pomysł na szkolny zespół doradczy Danuta Elsner
Coaching jako wsparcie przywództwa Małgorzata Sidor-Rządkowska
Sieć – antidotum na problemy Danuta Elsner

Barwy zarządzania
Exposé dyrektora Małgorzata Nowak
Przywództwo – wartość dodana w zarządzaniu Dariusz Stankiewicz
Dzielenie się przywództwem Małgorzata Jaśko
Kalendarz dyrektora na rok szkolny 2016/2017 Andrzej Pery

Kuluary oświaty
Jak ułatwić sobie powrót z wakacji Magdalena Goetz
Dyrektorski początek roku szkolnego Włodzimierz Kaleta
Wieści gminne
A cóż tam Panie słychać w… Organie?
Subiektywnie o edukacji
Powrót do przeszłości Tomasz Kozłowski

Nowe technologie
Uzależnienie od bycia na czasie Tomasz Garstka

Pracownia pedagogiczna
Wychowawca wspomagający Małgorzata Nowak

Aktualności
MEN zapowiada dużą reformę
Nowelizacja ustawy o systemie oświaty
Kierunki realizacji polityki oświatowej
Mniej biurokracji w pracy nauczycieli
Nauka czytania od przedszkola
Zbiórka na szkolne stypendium
Internet w każdej szkole
Do sklepików wracają drożdżówki
Test wieńczący Akademię Rozwoju Szkoły
Rok szkolny krótszy o tydzień
Nowe zasady dla placówek doskonalenia
Rzecznik pyta MEN o monitoring w szkołach

Projekty dla edukacji
Monitorowanie jakości kształcenia