10 2016Liczne badania wskazują, że systematyczne uzyskiwanie konstruktywnych informacji na temat własnej pracy wpływa pozytywnie na motywację, zwiększa poczucie satysfakcji i jest niezbędnym elementem rozwoju kompetencji zarówno merytorycznych, jak i osobistych. Pomimo że dyrektorzy stosunkowo często dokonują oceny pracy nauczycieli, niejednokrotnie działania te służą bardziej spełnieniu wymogów administracyjnych niż wspieraniu profesjonalizmu kadry pedagogicznej. Sporadycznie przeprowadzana jest ocena pracy pracowników niepedagogicznych, a do rzadkości należy uzyskiwanie informacji od całej społeczności szkolnej. Na pytania, co jest powodem, że tak trudno o prawdziwy dialog służący podnoszeniu jakości pracy, i jakich informacji oczekują nauczyciele, pedagodzy oraz pracownicy niepedagogiczni, odpowiedzi szukała Małgorzata Stańczyk.


Natomiast dr Danuta Elsner zachęca do własnych dociekań, co możemy zrobić, by informacja zwrotna nie była w naszej placówce dobrem deficytowym. Aby w pełni zrozumieć najważniejszy cel pracy szkoły, warto nieustannie wracać do refleksji nad tym, czym w istocie jest proces uczenia się, jaką rolę odgrywa w nim motywacja, jak przebiega uczenie się dzieci i młodzieży oraz całej szkoły, jakie zadanie ma w tym zakresie jej dyrektor. Dlatego tematem przewodnim goszczącej w tym roku akademickim na łamach naszego czasopisma Akademii Rozwoju Szkoły uczyniliśmy różne podejścia do uczenia się. Co miesiąc otrzymają Państwo materiały merytoryczne ustrukturyzowane w lekcje. Zachęcamy do ich lektury zarówno dyrektorów, jak i nauczycieli, jesteśmy bowiem przekonani, że rozwój szkoły nie jest możliwy bez konsolidacji jej społeczności wokół celów edukacyjnych.

Spis treści DS.10.2016

 

Co w prawie piszczy

Świadczenie kompensacyjne Michał Łyszczarz
Nagrody dla nauczycieli Marta Handzlik
Pytania do eksperta

Niezbędnik Dyrektora Szkoły – Upowszechnianie czytelnictwa

Organizacja i funkcjonowanie biblioteki Małgorzata Nowak
Rola biblioteki w rozwijaniu czytelnictwa Małgorzata Nowak
Zachęcić uczniów do czytania Włodzimierz Kaleta

Polityka edukacyjna

Profesjonalizm w pracy dyrektora Joanna Madalińska-Michalak

Barwy zarządzania

Wspierająca informacja zwrotna Danuta Elsner
Jakiej informacji zwrotnej potrzebują pracownicy? Małgorzata Stańczyk
Na emeryturze też można odnieść sukces – rozmowa z Teresą Prochowską Małgorzata Pomianowska
Administrator bezpieczeństwa informacji w szkole Jarosław Feliński

Akademia Rozwoju Szkoły

Rola motywacji w procesie uczenia się Tomasz Garstka

Nowe technologie

Samodoskonalenie z pomocą TIK Dorota Janczak

Pracownia pedagogiczna

Efektywne wykorzystanie środowiska lokalnego Elżbieta Tołwińska-Królikowska
Nauka z opowieści – storytelling Mariusz Malinowski
Sukcesy i porażki w pracy dyrektora Klemens Stróżyński

Aktualności

Nowe prawo oświatowe
Ważne terminy w szkolnym kalendarzu
Odpis na fundusz socjalny bez zmian
Koszt zniszczenia podręcznika
Tornister nadal zbyt ciężki
Szansa na naukę w brytyjskiej szkole
Pierwsza pomoc i prawa pacjenta
Edukacja prozdrowotna pod lupą NIK
Konkurs dla młodych tłumaczy
Cyfrowa mapa szkolnego internetu
Aż dziewięć matematycznych medali
Rodzice przeciwni pracom domowym

Projekty dla edukacji

Ewidencja szkolnego majątku

Kuluary oświaty

Dzień Edukacji Narodowej
To jest Wasze święto. Dziękujemy!
Wieści gminne
A cóż tam Panie słychać w… Organie?
Subiektywnie o edukacji
Świętowanie w trybach systemu Tomasz Kozłowski