11 2016Mimo że edukacja wielokulturowa i międzykulturowa pojawiły się w europejskich systemach oświaty już w połowie ubiegłego wieku (w Polsce kilka dekad później), ostatnie wydarzenia związane z kryzysem migracyjnym pokazały, że nadal wyzwaniem jest przełamywanie etnocentrycznego sposobu myślenia. O tym, jak wychowywać w poszanowaniu różnic  i wzajemnego zrozumienia, jak kształtować postawę otwartości na przedstawicieli innych kultur, co zrobić, aby zapewnić równość szans edukacyjnych wszystkim uczniom niezależnie od kraju ich pochodzenia, piszą w listopadowym „Dyrektorze Szkoły” Anna Klimowicz,  dr Tomasz Kozłowski, Agnieszka Mikulska-Jolles, dr Renata A. Nguyen i Klemens Stróżyński.


Zgodnie z zapowiedziami resortu edukacji w październiku do konsultacji społecznych zostały skierowane projekty ustaw wprowadzających reformę oświaty. Nową strukturę systemu edukacji ma uregulować prawo oświatowe, natomiast sposób wprowadzania przekształceń opisują przepisy wprowadzające prawo oświatowe. Obydwa te akty prawne szczegółowo omawia Monika Sewastianowicz, a Michał Łyszczarz pokazuje w zestawieniu tabelarycznym różnice między stanem obecnym a tym po wprowadzeniu przekształceń.
Wśród zapowiadanych zmian są również te dotyczące zasad współpracy szkół z organizacjami pozarządowymi. Praktyka
– szczególnie ostatnich lat – pokazała, jak ogromne znaczenie ma działalność trzeciego sektora dla rozwoju edukacji we wszystkich jej obszarach. Warto więc dobrze wykorzystywać możliwości oferowane przez organizacje pozarządowe. Przykłady konkretnych działań oraz odpowiedzi na pytania, na jakich zasadach powinna opierać się współpraca oraz w jaki sposób prawo reguluje te kwestie, podają w swoich artykułach Mirosław Sielatycki i Marta Handzlik.

Spis treści DS.11.2016

 

Polityka edukacyjna

Nowe prawo oświatowe Monika Sewastianowicz
Planowane zmiany w oświacie Michał Łyszczarz
Obsługa księgowa szkół Włodzimierz Kaleta
Po co szkołom organizacje pozarządowe? Mirosław Sielatycki
Czym jest edukacja wielokulturowa Anna Klimowicz

Barwy zarządzania

Reforma – wyzwanie rzucone dyrektorom Danuta Elsner

Niezbędnik Dyrektora Szkoły – Edukacja wielokulturowa

Uczeń w kontakcie z wielością kultur Tomasz Kozłowski
Rozdźwięk w edukacji imigrantów Renata Nguyen
Jak uczyć równości Anna Klimowicz
Młodzież a uchodźcy – strach czy niechęć? Agnieszka Mikulska-Jolles

Akademia Rozwoju Szkoły

Przywództwo a uczenie się Joanna Madalińska-Michalak

Co w prawie piszczy

Współpraca z organizacjami non-profit Marta Handzlik

Nowe technologie

Narzędzia TIK a komunikacja tekstowa Dorota Janczak

Pracownia pedagogiczna

Jak rozmawiać z uczniami o zagrożeniach Tomasz Garstka
Metodyka przekazu ustnego Mariusz Malinowski
Szkoła wobec różnic kulturowych Klemens Stróżyński

Aktualności

Uwagi do projektu MEN
Taka sama matura po szkole branżowej
Projekty nowych ramówek
Reforma utrudni dostęp do edukacji?
Doskonalenie już nie w kolegiach
Powstanie intranet międzyszkolny
Zmiany w Ochotniczych Hufcach Pracy
Raport na temat wynagrodzeń
Szkolna żywność pod kontrolą
W uznaniu dla nauczycieli polonijnych
Certyfikat Chronimy Dzieci
Wybrano Nauczyciela Roku 2016
NIKL szkoły nie dają wsparcia zdolnym

Projekty dla edukacji

Inwentaryzacja w szkole

Kuluary oświaty

O idei OK zeszytu Małgorzata Nowak
Subiektywnie o edukacji
Mapa etyczna szkoły Jarosław Kordziński