2 2017Do końca stycznia trwały konsultacje społeczne podstaw programowych. Intensywne prace nad ich modyfikacją są w toku. W kolejnych numerach naszego czasopisma będziemy przedstawiać najistotniejsze zmiany. Zaczynamy od różnic w ukazywaniu znaczenia procesu integracji europejskiej dla naszego kraju. Zagadnieniem tym zajął się Mirosław Sielatycki. Do postaw programowych nawiązujemy także w rozmowie o zmianach w edukacji z dr hab. Małgorzatą Żytko, prof. UW. Pierwsze regulacje prawne związane z transformacją systemu oświaty obowiązują już od stycznia, kolejne niebawem będą wchodzić w życie. Aby ułatwić Państwu poruszanie się w gąszczu nowych przepisów, Monika Sewastianowicz przedstawia najważniejsze zmiany, wyjaśniając, co oznaczają one w praktyce. Natomiast zadania dyrektora szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem tych związanych z reformą, prezentuje w zestawieniu tabelarycznym Marta Handzlik. Przypominamy, że dla Państwa wygody wszystkie teksty dotyczące reformy oznaczamy znakiem graficznym i dopiskiem zmiany w oświacie.


Ważnym priorytetem MEN w tym roku szkolnym jest kształtowanie postaw i wychowanie do wartości. Temu tematowi poświęciliśmy lutowy Niezbędnik. Anna Klimowicz, Katarzyna Szczepkowska i Elżbieta Tołwińska-Królikowska podpowiadają, w jaki sposób eksponować sferę wartości w relacjach z uczniami konsekwentnie, spójnie i celowo. Analizują także, jakie faktycznie postawy promuje szkoła i jak codzienna praktyka ma się do zapisów w jej dokumentach wewnętrznych. Na koniec Bogdan Bugdalski przedstawia sposoby sprawdzania przez wizytatorów realizacji tego priorytetu.

Spis treści DS.02.2017

 

Polityka edukacyjna

Co zmieniają nowe ustawy oświatowe Monika Sewastianowicz
Reforma: działania związków zawodowych i organizacji Bogdan Bugdalski
Przyszłość kształcenia dwujęzycznego Włodzimierz Kaleta
Traktujmy poważnie uczniów i nauczycieli – rozmowa z dr hab. Małgorzatą Żytko, prof. UW Małgorzata Pomianowska, Małgorzata Stańczyk
Europa a podstawa Mirosław Sielatycki
O przemianach w edukacji zawodowej Janusz Moos

Co w prawie piszczy

Reforma edukacji a ruch kadrowy Agata Piszko
Prawne podstawy wolontariatu w szkole Michał Łyszczarz

Pracownia pedagogiczna

Organizacja młodzieżowego wolontariatu Katarzyna Braun
W poszukiwaniu e-autorytetu Tomasz Kozłowski

Barwy zarządzania

Zadania dyrektora szkoły Marta Handzlik

Akademia Rozwoju Szkoły

Międzypokoleniowe uczenie się Danuta Elsner

Niezbędnik Dyrektora Szkoły – Wychowanie do wartości

Szkoła miejscem promowania wartości Anna Klimowicz
Spójność działań z wartościami Katarzyna Szczepkowska, Elżbieta Tołwińska-Królikowska
Wartości a program wychowawczy Katarzyna Szczepkowska, Elżbieta Tołwińska-Królikowska
Kuratorzy na straży wartości Bogdan Bugdalski

Nowe technologie

Wykorzystanie technologii interaktywnych Dorota Janczak

Super Dyrektor Szkoły

Szkoła tradycją silna Anna Satel
Udzielić uczniom głosu Anna Satel

Aktualności

Prezydent poparł reformę
Wzór uchwały w sprawie sieci szkół
Kolejne uwagi do podstawy programowej
Zmiany w konkursie na kuratora
Projekt ramowych planów nauczania
Darmowe przedszkole dla sześciolatków
Koniec z jednym podręcznikiem
Nowe zasady oceny pracy dyrektora
Ulgi dla uczniów polonijnych
Szczecin i Bydgoszcz w czołówce szkół
Polak nominowany do Global Teacher Prize
Program Erasmus ma już 30 lat
Jak rozwijać mózg Anna Jakubiec

Kuluary oświaty

Wieści gminne
A cóż tam Panie słychać w… Organie?
Subiektywnie o edukacji
Medytacje polskiego dyscypuła Tomasz Kozłowski