3 2017Jak uczyć demokracji w szkole? Jakie warunki powinny być spełnione, abyśmy mogli mówić o prawdziwie partycypacyjnym nią zarządzaniu? Odpowiedzi na te pytania udzielają dr Krystyna Starczewska w wywiadzie Szkoły potrzebują autonomii, Katarzyna Klimowicz w artykule O istocie demokratyzacji szkół oraz autorzy Niezbędnika – praktycy realizujący w prowadzonych przez siebie projektach ideę partnerstwa w szkole. 

Na podstawie wielu przykładów udowadniają, że bezpośrednie zaangażowanie oraz włączenie społeczności szkolnej w proces kolektywnego podejmowania decyzji przyczyniają się do wzrostu poczucia sprawstwa i satysfakcji z podejmowanych działań, są też jednymi z podstawowych warunków, by edukacja była wspólnym projektem uczniów, rodziców i nauczycieli.


Trwa wdrażanie reformy edukacji. Aby łatwiej było się Państwu odnaleźć w tym trudnym okresie, publikujemy opracowania dotyczące dokonywanych przeobrażeń, m.in. zestawienie najważniejszych zadań, jakie czekają dyrektorów w najbliższym półroczu, oraz szczegółowe omówienie zasad tworzenia arkusza organizacji pracy.
Rozstrzygają się losy poszczególnych szkół, powstają nowe obwody. Wiemy już, które gimnazja zostaną zlikwidowane, które wchłonięte przez inne jednostki, a które staną się szkołami nowego typu. Czas więc się zastanowić nad zachowaniem dorobku znikających gimnazjów, również tego niematerialnego, jakim są ich tradycja i atmosfera, tak mozolnie tworzone przez 17 lat. Temat ten podjął w swoim reportażu Bogdan Bugdalski.

Spis treści DS.03.2017

 

Barwy zarządzania

Reforma: zadania dyrektora szkoły Joanna Lesińska
Ocalić dorobek gimnazjów Bogdan Bugdalski
O istocie demokratyzacji szkół Katarzyna Anna Klimowicz

Co w prawie piszczy

Arkusz organizacji pracy Michał Łyszczarz
Współpraca z firmami zewnętrznymi Michał Łyszczarz

Polityka edukacyjna

Szkoły potrzebują autonomii – rozmowa z dr Krystyną Starczewską Małgorzata Pomianowska, Małgorzata Stańczyk
Zmiany w szkołach artystycznych Włodzimierz Kaleta

Niezbędnik Dyrektora Szkoły – Demokracja w szkole

Budujemy szkołę demokratyczną Justyna Józefowicz
Współdecydujący głos uczniów Jędrzej Witkowski
Samorząd jako wsparcie rozwoju ucznia Włodzisław Kuzitowicz
Dyrektor sojusznikiem szkolnej demokracji Michał Tragarz
Rodzice – ważna część społeczności szkolnej Elżbieta Piotrowska-Gromniak

Akademia Rozwoju Szkoły

Service learning Marta Majorczyk

Nowe technologie

Tworzenie prezentacji Dorota Janczak

Pracownia pedagogiczna

Społeczna odpowiedzialność biznesu Danuta Elsner
Po co (w) szkole opór? Anna Babicka-Wirkus

Super Dyrektor Szkoły

Mała Rzeczpospolita Anna Satel
Wygrać przyszłość Anna Satel

Kuluary oświaty

O żeglowaniu i proaktywności Małgorzata Nowak
Subiektywnie o edukacji
Jakkolwiek zmiana Jarosław Kordziński

Aktualności

Nowa podstawa programowa
Teraz waloryzacja, potem podwyżka
Różne terminy przygotowania arkusza
Dyrektor sprawdzi kandydata w CROD
Większe wymogi dla nauczycieli
Programy sportowe z aprobatą ministra
Nowe zasady rekrutacji
Festiwal Młodych Badaczy Odkrycia 2017
Zdobywcy „Złotej Kielni”
Nowe świadectwa ze znakami KRK
Szansa na remont szkolnej stołówki
Będzie nowy model subwencji oświatowej

Projekty dla edukacji

Zarządzanie w okresie zmian
Program promujący sport