4 2017Transformacja ustroju szkolnego stawia część środowiska oświatowego przed koniecznością podejmowania ważnych decyzji zawodowych, w tym również dotyczących zmiany miejsca pracy czy przekwalifikowania się. W tym kontekście szczególnego znaczenia nabiera polityka kadrowa prowadzona przez dyrektorów szkół. Aby ułatwić Państwu poradzenie sobie z tym zadaniem, przygotowaliśmy Niezbędnik, w którym prawnicy omawiają najnowsze rozwiązania legislacyjne oraz obowiązki, jakie ustawodawca postawił przed dyrektorami w 2017 r.

Wiemy już, jak będzie wyglądała nowa rzeczywistość oświatowa w poszczególnych rejonach. Jednostki samorządu terytorialnego przygotowują zarządzenia w sprawie likwidacji, łączenia, przejmowania szkół. Na mocy tych dokumentów dyrektorzy szkół będą zobowiązani do wykonania zadań związanych m.in. z przekazaniem majątku szkół do wyznaczonych jednostek oświatowych. Jednym z nich będzie konieczność dokonania pełnej inwentaryzacji środków trwałych, wyposażenia, zbiorów bibliotecznych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Aby pośpiech i wielość innych obowiązków nie doprowadziły do błędów i pomyłek, Bogdan Bugdalski w artykule Przekazanie majątku gimnazjów przypomina najważniejsze zasady z tym związane.


Kolejną kwestią wymagającą teraz uwagi jest sposób realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego. W szkołach podstawowych za kilka miesięcy nauczyciele będą równolegle realizować programy na podstawie dwóch różnych podstaw programowych – tej z 2012 r. i nowej z 2017 r. Są to dokumenty znacznie się od siebie różniące, począwszy od celów ogólnych, przez treści, po warunki  realizacji. Małgorzata Jas dokonuje analizy problemów i wyzwań, jakie w tym zakresie stoją przed dyrektorem.

Spis treści DS.04.2017

 

Niezbędnik Dyrektora Szkoły – Ruch kadrowy

Zmiany w prawie pracy Marta Handzlik
Reforma: zadania kadrowe Agata Piszko
Kwalifikacje nauczycieli – ważne zmiany Michał Łyszczarz
Jak znaleźć motywację do zmiany Tomasz Garstka
Nauczyciel na nowej drodze Małgorzata Nowak

Polityka edukacyjna

Wdrażanie nowej podstawy programowej Małgorzata Jas
Dalsze losy szkół sportowych Włodzimierz Kaleta

Co w prawie piszczy

Rekrutacja na rok szkolny 2017/2018 Michał Łyszczarz
Status prawny sekretarza szkoły Marta Handzlik
Pytania do eksperta

Nowe technologie

Bezpieczny internet Dorota Janczak
Barwy zarządzania

Przekazanie majątku gimnazjów Bogdan Bugdalski
Budowanie współpracy nauczycieli Marta Dobrzyńska, Aleksandra Mikulska
Zespołowe uczenie się Jarosław Kordziński
Rola sekretarza szkoły Danuta Elsner

Akademia Rozwoju Szkoły

Uczenie się na błędach Danuta Elsner
Pracownia pedagogiczna

Szkoła (pro)demokratyczna Tomasz Kozłowski
Szkoła z polityką czy bez? Klemens Stróżyński

Super Dyrektor Szkoły

Nauka demokracji Anna Satel
Wyzwolić potencjał Anna Satel

Aktualności

Samorządy gotowe na reformę
Będzie nowy system finansowania oświaty
Zasady dopuszczania podręczników
Arkusz organizacji do 21 kwietnia
Nowa klasyfikacja zawodów
Reforma w szkołach artystycznych
NIK krytykuje organizację lekcji
Łódź zaprasza na seminarium branżowe
Nagrodzono GENialne szkoły
Pierwszy Dzień Edukacji Prawnej
Szkoła miejscem aktywizacji dorosłych
Szkolny monitoring do poprawki

Kuluary oświaty

Wieści gminne
A cóż tam Panie słychać w… Organie?
Subiektywnie o edukacji
Wyścig po Graala Tomasz Kozłowski