Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, radca prawny, autor opracowań z zakresu prawa celnego, podatkowego oraz ubezpieczeń społecznych, członek Rady Konsultacyjnej Prawa Podatkowego, członek kolegiów redakcyjnych Przeglądu Orzecznictwa Podatkowego i Przeglądu Podatkowego.