profesor nauk prawnych, profesor nauk prawnych, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w latach 2010–2019; wykładowca na Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego.; przewodniczący Komitetu Nauk Prawnych PAN w latach 2015–2019; zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich w latach 2007–2010; specjalista z zakresu prawa konstytucyjnego, zagadnień parlamentaryzmu oraz sądownictwa konstytucyjnego; promotor  rozpraw doktorskich oraz recenzent w ponad 14 postępowaniach habilitacyjnych i przewodach doktorskich; autor, współautor oraz redaktor blisko 200 publikacji naukowych. 

Wybrane publikacje:

Organizacja wewnętrzna Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2003

Problemy ustrojowe dotyczące sejmowych komisji śledczych, Państwo i Prawo 2005, z. 9

Budżet państwa w polskim prawie konstytucyjnym, Warszawa 2001

Polish Constitutionalism and The Constitutional Judiciary in Poland, Hungarian Review 2014, nr 11

Zmiany regulaminu Sejmu pierwszych dwóch lat VI kadencji izby, Przegląd Sejmowy 2009, nr 3

W sprawie statusu organów centralnego banku państwa (art. 227 Konstytucji RP), Przegląd Sejmowy 2002, nr 5

Powoływanie członków Rady Polityki Pieniężnej w świetle zasady kadencyjności oraz działalności organów państwa, Przegląd Sejmowy 2005, nr 4

Podmioty konstytucyjnych wolności, praw i obowiązków, Przegląd Legislacyjny 2007, nr 2

 

Marek Zubik - profesor nauk prawnych, profesor nauk prawnych, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w latach 2010–2019; wykładowca na Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego.; przewodniczący Komitetu Nauk Prawnych PAN w latach 2015–2019; zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich w latach 2007–2010; specjalista z zakresu prawa konstytucyjnego, zagadnień parlamentaryzmu oraz sądownictwa konstytucyjnego; promotor  rozpraw doktorskich oraz recenzent w ponad 14 postępowaniach habilitacyjnych i przewodach doktorskich; autor, współautor oraz redaktor blisko 200 publikacji naukowych.

 

Wybrane publikacje:

·       Organizacja wewnętrzna Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2003;

·       Problemy ustrojowe dotyczące sejmowych komisji śledczych, Państwo i Prawo 2005, z. 9;

·       Budżet państwa w polskim prawie konstytucyjnym, Warszawa 2001;

·       Polish Constitutionalism and The Constitutional Judiciary in Poland, Hungarian Review 2014, nr 11

·       Zmiany regulaminu Sejmu pierwszych dwóch lat VI kadencji izby, Przegląd Sejmowy 2009, nr 3

·       W sprawie statusu organów centralnego banku państwa (art. 227 Konstytucji RP), Przegląd Sejmowy 2002, nr 5;

·       Powoływanie członków Rady Polityki Pieniężnej w świetle zasady kadencyjności oraz działalności organów państwa, Przegląd Sejmowy 2005, nr 4

·       Podmioty konstytucyjnych wolności, praw i obowiązków, Przegląd Legislacyjny 2007, nr 2