profesor nauk prawnych, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w latach 2010–2019; wykładowczyni na Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; w latach 1988–2006 członkini Rady Legislacyjnej, wieloletnia członkini Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, przewodnicząca tegoż Komitetu w latach 2008–2011; specjalistka w zakresie teorii i filozofii prawa, polityki tworzenia prawa oraz techniki legislacyjnej, a także prawa konstytucyjnego; promotorka rozpraw doktorskich oraz recenzentka w przewodach doktorskich i postępowaniach habilitacyjnych; autorka ponad 80 książek, artkułów i rozdziałów w monografiach naukowych.

Wybrane publikacje:
Problemy racjonalnego tworzenia prawa, Poznań 1982
Analiza prawa podmiotowego, Poznań 1973
(z M. Zielińskim) Komentarz do zasad techniki prawodawczej, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2012
(z M. Zielińskim) Problemy i zasady redagowania tekstów prawnych, Wydawnictwo Urzędu Rady Ministrów, Warszawa 1993
(z Z. Ziembińskim i M. Zielińskim) Zasady prawa. Zagadnienia podstawowe, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1974
Kilka tez o instrumentalizacji prawa i ochronie przed nią, Przegląd Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, 2017, t. CX
O niektórych osobliwościach Konstytucji i jej interpretacji, w: M. Smolak (red.), Wykładnia konstytucji. Aktualne problemy i tendencje, Warszawa 2016
Kilka uwag o „prawodawcy negatywnym”, Państwo i Prawo, 2008, z. 10
O stanowieniu i ogłaszaniu prawa oraz o kulturze prawnej, Państwo i Prawo, 2007, z. 4
Zasady techniki prawodawczej, czy rzeczywiście luka w prawie?, Państwo i Prawo, 2005, z. 2
W sprawie bezpośredniego stosowania Konstytucji, Państwo i Prawo, 2001, z. 9