Rozstrzygnięcie LV Konkursu „Państwa i Prawa”

 Do udziału w LV Ogólnopolskim Konkursie „Państwa i Prawa” na najlepsze prace habilitacyjne i doktorskie z dziedziny nauk prawnych zgłoszono i dopuszczono 14 prac habilitacyjnych oraz 15 prac doktorskich.

Sąd Konkursowy na posiedzeniu w dniu 6 listopada 2020 r. postanowił przyznać nagrody i wyróżnić następujące prace.

Wyniki XXII edycji Konkursu organizowanego przez Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. i Redakcję „Przeglądu Prawa Handlowego”

Komunikat Jury dotyczący wyników XXII edycji konkursu organizowanego przez Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
i Redakcję miesięcznika „Przegląd Prawa Handlowego” na najlepsze prace magisterskie z dziedziny prawa handlowego,
obronione w roku akademickim 2018/2019.
Zobacz więcej.

Ogłoszenie w sprawie XXII edycji Konkursu „Przeglądu Prawa Handlowego”

Szanowni Państwo, Uczestnicy ogólnopolskiego konkursu miesięcznika „Przegląd Prawa Handlowego” i wydawnictwa Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. na najlepszą pracę magisterską z dziedziny prawa handlowego napisaną w roku akademickim 2018/2019.


Uprzejmie informujemy, że wyniki konkursu będą ogłoszone oficjalnie w numerze lipcowym „Przeglądu Prawa Handlowego”. Każdy z laureatów będzie także zawiadomiony indywidualnie drogą e-mailową i tradycyjną listową.
Przykro nam, że ze względu na ograniczenia sanitarne związane z panującą pandemią nie będzie uroczystego wręczenia nagród, jak co roku, w trakcie zakończenia roku akademickiego na Uniwersytecie Warszawskim. O sposobie wręczenia nagród powiadomimy laureatów w osobnym komunikacie.

Redakcja miesięcznika „Przegląd Prawa Handlowego”
Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.

Ogłoszenie o XII edycji Konkursu „Przeglądu Sądowego”

Redakcja miesięcznika „Przegląd Sądowy” oraz Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. ogłaszają dwunastą edycję Konkursu na książkę prawniczą najbardziej przydatną w praktyce wymiaru sprawiedliwości.
Zapraszamy do wzięcia udziału w Konkursie przez zgłaszanie książek zasługujących na szczególne wyróżnienie – publikacji niosących realne wskazówki i rozwiązania odnośnie do stosowania prawa w postępowaniach sądowych. Takie ujęcie tematu ma na celu ułatwić pracę przedstawicielom wymiaru sprawiedliwości i stronom procesu, a nowym adeptom zawodów prawniczych przybliżyć praktyczną stronę profesji.

LV Konkurs „Państwa i Prawa”

Skład Sądu Konkursowego LV Konkursu „Państwa i Prawa” został powołany przez Prezydium Komitetu Nauk Prawnych PAN:
Prof. Andrzej Wróbel – przewodniczący
Prof. Joanna Haberko
Prof. Dagmara Kornobis-Romanowska
Prof. Ewa Rott-Pietrzyk
Prof. Zygmunt Niewiadomski
Prof. Monika Szwarc
Prof. Piotr Tuleja – przedstawiciel Wolters Kluwer Polska
Prof. Tadeusz Wiśniewski
Prof. Jerzy Zajadło

Rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się jesienią 2020 r.

Wykaz prac zgłoszonych do udziału w LV Konkursie „Państwa i Prawa” zobacz tutaj.

Rozstrzygnięcie XVII edycji Konkursu im. Profesora Michała Kuleszy na najlepszą rozprawę doktorską i pracę magisterską

Informacja Wydawcy i Redakacji miesięcznika "Samorząd Terytorialny" o przebiegu XVII dorocznego Konkursu o nagrodę im. Profesora Michała Kuleszy na najlepszą rozprawę doktorską oraz szczególnie wyróżniającą się pracę magisterską, traktujące o różnych aspektach decentralizacji terytorialnej i w tym kontekście - o problemach ustroju administracyjnego Państwa oraz organizacji i działalności władz lokalnych i regionalnych.

Zobacz więcej.

Rozstrzygnięcie XI edycji Konkursu „Przeglądu Sądowego” i Wolters Kluwer Polska

Na posiedzeniu w dniu 18 lutego 2020 r. sąd konkursowy w pełnym składzie, po zapoznaniu się ze zgłoszonymi pracami oraz po dyskusji, naradzie i głosowaniu przyznał tytuł „Książki prawniczej najbardziej przydatnej w praktyce wymiaru sprawiedliwości w 2018 roku”. 
Zobacz więcej.

Książki zgłoszone do XI edycji Konkursu „Przeglądu Sądowego”

Zapraszamy do zapoznania się z listą książek zgłoszonych do XI edycji Konkursu „Przeglądu Sądowego” na książkę prawniczą najbardziej przydatną w praktyce wymiaru sprawiedliwości.

Komunikat o LV Konkursie „Państwa i Prawa”

Komitet Redakcyjny, przy organizacyjnym i finansowym wsparciu Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., ogłasza LV Ogólnopolski Konkurs „Państwa i Prawa” na najlepsze prace habilitacyjne i doktorskie z dziedziny nauk prawnych.
Do konkursu dopuszczone będą prace doktorskie obronione w roku akademickim 2018/2019 oraz prace habilitacyjne autorów, którym stopnie naukowe zostały nadane w okresie od 1 października 2018 r. do 30 września 2019 r.

Ogłoszenie o XXII edycji Konkursu „Przeglądu Prawa Handlowego”

Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. – wydawca miesięcznika – oraz redakcja „Przeglądu Prawa Handlowego” po raz kolejny ogłaszają konkurs na prace magisterskie z dziedziny prawa handlowego.
Do konkursu mogą być zgłaszane prace obronione w roku akademickim 2018/2019.

Strona 1 z 3

Please publish modules in offcanvas position.