Rozstrzygnięcie XI edycji Konkursu „Przeglądu Sądowego” i Wolters Kluwer Polska

Na posiedzeniu w dniu 18 lutego 2020 r. sąd konkursowy w pełnym składzie, po zapoznaniu się ze zgłoszonymi pracami oraz po dyskusji, naradzie i głosowaniu przyznał tytuł „Książki prawniczej najbardziej przydatnej w praktyce wymiaru sprawiedliwości w 2018 roku”. 
Zobacz więcej.

Książki zgłoszone do XI edycji Konkursu „Przeglądu Sądowego”

Zapraszamy do zapoznania się z listą książek zgłoszonych do XI edycji Konkursu „Przeglądu Sądowego” na książkę prawniczą najbardziej przydatną w praktyce wymiaru sprawiedliwości.

Komunikat o LV Konkursie „Państwa i Prawa”

Komitet Redakcyjny, przy organizacyjnym i finansowym wsparciu Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., ogłasza LV Ogólnopolski Konkurs „Państwa i Prawa” na najlepsze prace habilitacyjne i doktorskie z dziedziny nauk prawnych.
Do konkursu dopuszczone będą prace doktorskie obronione w roku akademickim 2018/2019 oraz prace habilitacyjne autorów, którym stopnie naukowe zostały nadane w okresie od 1 października 2018 r. do 30 września 2019 r.

Ogłoszenie o XXII edycji Konkursu „Przeglądu Prawa Handlowego”

Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. – wydawca miesięcznika – oraz redakcja „Przeglądu Prawa Handlowego” po raz kolejny ogłaszają konkurs na prace magisterskie z dziedziny prawa handlowego.
Do konkursu mogą być zgłaszane prace obronione w roku akademickim 2018/2019.

Ogłoszenie o XVII edycji Konkursu im. Profesora Michała Kuleszy na najlepszą rozprawę doktorską i pracę magisterską

Wydawca i Redakacja miesięcznika "Samorząd Terytorialny" ogłaszają XVII doroczny Konkurs o nagrodę im. Profesora Michała Kuleszy na najlepszą rozprawę doktorską oraz szczególnie wyróżniającą się pracę magisterską, traktujące o różnych aspektach decentralizacji terytorialnej i w tym kontekście - o problemach ustroju administracyjnego Państwa oraz organizacji i działalności władz lokalnych i regionalnych.

Zobacz więcej.

Regulamin Konkursu „Przeglądu Sądowego” na książkę prawniczą najbardziej przydatną w praktyce wymiaru sprawiedliwości

Zapraszamy do zapoznania się z treścią regulaminu.

Rozstrzygnięcie XVI edycji Konkursu im. Profesora Michała Kuleszy

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej do oceny rozpraw doktorskich oraz prac magisterskich, dotyczących samorządu terytorialnego i zagadnień decentralizacji obronionych w 2018 r., nadesłanych do XVI edycji Konkursu im. Profesora Michała Kuleszy ogłoszonego przez Wolters Kluwer Polska i Redakcję „Samorządu Terytorialnego”.
Relacja z wręczenia nagród.

Ogłoszenie o XI edycji Konkursu „Przeglądu Sądowego”

Redakcja miesięcznika „Przegląd Sądowy” oraz Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. ogłaszają jedenastą edycję Konkursu na książkę prawniczą najbardziej przydatną w praktyce wymiaru sprawiedliwości.
Zapraszamy do wzięcia udziału w Konkursie przez zgłaszanie książek zasługujących na szczególne wyróżnienie – publikacji niosących realne wskazówki i rozwiązania odnośnie do stosowania prawa w postępowaniach sądowych. Takie ujęcie tematu ma na celu ułatwić pracę przedstawicielom wymiaru sprawiedliwości i stronom procesu, a nowym adeptom zawodów prawniczych przybliżyć praktyczną stronę profesji.

Wyniki XXI edycji konkursu Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. i Redakcji „Przeglądu Prawa Handlowego” na najlepsze prace magisterskie z dziedziny prawa handlowego

Komunikat jury dotyczący wyników XXI edycji konkursu organizowanego przez Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. i Redakcję miesięcznika „Przegląd Prawa Handlowego” na najlepsze prace magisterskie z dziedziny prawa handlowego, obronione w roku akademickim 2017/2018.

LIV Konkurs „Państwa i Prawa” - wykaz zgłoszonych prac habilitacyjnych i doktorskich

Skład Sądu Konkursowego LIV Konkursu „Państwa i Prawa” został powołany przez Prezydium Komitetu Nauk Prawnych PAN.
Rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się w czerwcu 2019 r.

Lista prac habilitacyjnych i doktorskich zgłoszonych do Konkursu. 

Relacja z wręczenia nagród.

Strona 1 z 2

Please publish modules in offcanvas position.