Komunikat jury

dotyczący wyników XX edycji konkursu organizowanego przez Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. i Redakcję miesięcznika „Przegląd Prawa Handlowego” na najlepsze prace magisterskie z dziedziny prawa handlowego, obronione w roku akademickim 2016/2017.

Komisja konkursowa w składzie: prof. dr hab. Adam Brzozowski, mec. Anna Frankowska, dr Jacek Krauss, dr hab. Marta Litwińska-Werner, prof. dr hab. Marek Safjan (przewodniczący jury), dr Cezary Wiśniewski oraz Anna Popławska (sekretarz konkursu) – dokonała oceny nadesłanych prac konkursowych i postanowiła co następuje:

Nagrodę specjalną im. Dariusza Zycha – stypendium ufundowane przez kancelarię Weil, Gotshal & Manges pokrywające koszty udziału w Kursie Prawa Amerykańskiego organizowanego przez Columbia University w Holandii oraz odpłatny, miesięczny staż w kancelarii Weil, Gotshal & Manges w Warszawie – otrzymała Pani Aneta Kmoch za pracę pt.: „Algorytmiczne techniki inwestowania. Wybrane zagadnienia cywilnoprawne” napisaną pod kierunkiem naukowym prof. dr. hab. Aleksandra Chłopeckiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego;

I nagrodę wysokości 4000 zł brutto oraz prenumeratę elektronicznej wersji miesięcznika e-PPH od nr 7/2018 do 6/2019 o wartości ok. 708 zł brutto – otrzymała Pani Justyna Baszczeska za pracę pt.: „Ochrona unijnych renomowanych znaków towarowych – aspekty terytorialne” napisaną pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. Moniki Dąbrowskiej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego;

II nagrodę wysokości 2500 zł brutto oraz prenumeratę elektronicznej wersji miesięcznika e-PPH od nr 7/2018 do 6/2019 o wartości ok. 708 zł brutto – otrzymał Pan Mateusz Podhalicz za pracę pt.: „Materialnoprawne aspekty postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego (niewypłacalność i zagrożenie niewypłacalnością)” napisaną pod kierunkiem naukowym dr. Jakuba Janety na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego;

III nagrodę wysokości 1500 zł brutto oraz prenumeratę elektronicznej wersji miesięcznika e-PPH od nr 7/2018 do 6/2019 o wartości ok. 708 zł brutto – otrzymała Pani Zuzanna Staniszewska za pracę pt.: „Immunitet państwa w międzynarodowym arbitrażu handlowym” napisaną pod kierunkiem naukowym prof. dr. hab. Jerzego Poczobuta na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Zważywszy na niezwykle wyrównany poziom merytoryczny nadesłanych na konkurs prac, Komisja postanowiła przyznać dodatkowo cztery wyróżnień.

Wyróżnienia w postaci prenumeraty elektronicznej wersji miesięcznika e-PPH od nr 7/2018 do nr 6/2019 o wartości ok. 708 zł brutto otrzymały następujące osoby:

Pani Monika Bankowicz za pracę pt.: „Odstąpienie przez konsumenta od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość w ustawie o prawach konsumenta (z wyłączeniem regulacji dotyczącej usług finansowych)” napisaną pod kierunkiem naukowym prof. dr. hab. Jerzego Pisulińskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego;

Pan Mikołaj Lachowski za pracę pt.: „Kontrola indywidualna postanowień umów konsumenckich w prawie polskim w świetle dyrektywy 93/13/EWG” napisaną pod kierunkiem naukowym dr. hab. prof. UŁ Moniki Namysłowskiej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego;

Pani Małgorzata Maria Żukrowska za pracę pt.: „Spory uchwałowe w postępowaniu arbitrażowym” napisaną pod kierunkiem naukowym prof. dr. hab. Andrzeja Szumańskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego;

Pan Adam Usiądek za pracę pt.: „Charakter prawny umowy offsetowej” napisaną pod kierunkiem naukowym dr. hab. prof. SWPS Andrzeja Szlęzaka na Wydziale Prawa Uniwersytetu SWPS w Warszawie.