Organizator konkursu wraz z Kolegium Redakcyjnym „Przeglądu Sądowego” powołał sąd konkursowy w składzie:
Jacek Gudowski, sędzia Sądu Najwyższego, członek Kolegium Redakcyjnego „Przeglądu Sądowego” (przewodniczący sądu)
Teresa Bielska-Sobkowicz, sędzia Sądu Najwyższego
Henryk Pietrzkowski, sędzia Sądu Najwyższego

Marta Romańska, dr hab., prof. UJ, sędzia Sądu Najwyższego, członek Kolegium Redakcyjnego „Przeglądu Sądowego”
Dariusz Świecki, dr hab., prof. UŁ, sędzia Sądu Najwyższego
Tadeusz Wiśniewski, dr hab., prof. zw. Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, sędzia Sądu Najwyższego w st. sp.
Stanisław Zabłocki, prezes Sądu Najwyższego, członek Kolegium Redakcyjnego „Przeglądu Sądowego”
Sekretarz
Klaudia Szawłowska-Milczarek, sekretarz Redakcji „Przeglądu Sądowego”