Komunikat jury dotyczący wyników XXI edycji konkursu organizowanego przez Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. i Redakcję miesięcznika „Przegląd Prawa Handlowego” na najlepsze prace magisterskie z dziedziny prawa handlowego, obronione w roku akademickim 2017/2018.

Komisja konkursowa w składzie: prof. dr hab. Adam Brzozowski, mec. Anna Frankowska, dr Jacek Krauss, dr hab. Marta Litwińska-Werner, prof. dr hab. Marek Safjan (przewodniczący jury), dr Cezary Wiśniewski oraz Anna Popławska (sekretarz konkursu) – dokonała oceny nadesłanych prac konkursowych i postanowiła co następuje:

Nagrodę specjalną im. Dariusza Zycha – stypendium ufundowane przez kancelarię Weil, Gotshal & Manges pokrywające koszty udziału w Kursie Prawa Amerykańskiego organizowanego przez Columbia University w Holandii oraz odpłatny, miesięczny staż w kancelarii Weil, Gotshal & Manges w Warszawie – otrzymał Pan Łukasz Chmura za pracę pt.: „Statutowe ograniczenia rozporządzalności praw udziałowych” napisaną pod kierunkiem naukowym dr. hab. prof. UW Jacka Jastrzębskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego;

I nagrodę wysokości 4000 zł brutto oraz prenumeratę elektronicznej wersji miesięcznika e-PPH od nr 7/2019 do nr 6/2020 o wartości ok. 648 zł brutto – otrzymał Pan Adrian Zbrojewski za pracę pt.: „Naruszenie zasad udostępniania informacji gospodarczych jako czyn nieuczciwej konkurencji” napisaną pod kierunkiem naukowym dr. Jakuba Janety na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego;

II nagrodę wysokości 2500 zł brutto oraz prenumeratę elektronicznej wersji miesięcznika e-PPH od nr 7/2019 do nr 6/2020 o wartości ok. 648 zł brutto – otrzymał Pan Kacper Górniak za pracę pt.: „Sukcesja przedsiębiorstwa na wypadek śmierci przedsiębiorcy” napisaną pod kierunkiem naukowym prof. dr. hab. Jerzego Pisulińskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego;

III nagrodę wysokości 1500 zł brutto oraz prenumeratę elektronicznej wersji miesięcznika e-PPH od nr 7/2019 do nr 6/2020 o wartości ok. 648 zł brutto – otrzymał Pan Tomasz Polasz za pracę pt.: „Tajemnica przedsiębiorstwa i jej ochrona” napisaną pod kierunkiem naukowym dr hab. prof. UMCS Katarzyny Kopaczyńskiej-Pieczniak na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Zważywszy na niezwykle wyrównany poziom merytoryczny nadesłanych na konkurs prac, Komisja postanowiła przyznać dodatkowo cztery wyróżnienia.

Wyróżnienia w postaci prenumeraty elektronicznej wersji miesięcznika e-PPH od nr 7/2019 do nr 6/2020 o wartości ok. 648 zł brutto otrzymały następujące osoby:

Pani Nikoletta Kozioł za pracę pt.: „Fundusz inwestycyjny typu Real Estate Investment Trust (REIT) w regulacjach polskich i niemieckich” napisaną pod kierunkiem naukowym prof. dr. hab. Aleksandra Chłopeckiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego;

Pan Jakub Przytocki za pracę pt.: „Asymetria informacyjna na rynku kapitałowym – analiza zjawiska i prawne sposoby zapobiegania jego wystąpieniu” napisaną pod kierunkiem naukowym dr hab. prof. UJ Krzysztofa Oplustila na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego;

Pan Michał Jan Nowakowski za pracę pt.: „Ochrona interesu akcjonariusza przy umorzeniu automatycznym akcji” napisaną pod kierunkiem naukowym dr Małgorzaty Modrzejewskiej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego;

Pani Michalina Wojacka za pracę pt.: „Założenia struktury majątkowej spółek osobowych” napisaną pod kierunkiem naukowym prof. dr. hab. Adama Opalskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego;

Pan Romuald Rzeszutko za pracę pt.: „Elektroniczne walne zgromadzenie – perspektywa doktrynalna i empiryczna” napisaną pod kierunkiem naukowym dr hab. Artura Nowackiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.