Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej do oceny rozpraw doktorskich oraz prac magisterskich, dotyczących samorządu terytorialnego i zagadnień decentralizacji obronionych w 2018 r., nadesłanych do XVI edycji Konkursu im. Profesora Michała Kuleszy ogłoszonego przez Wolters Kluwer Polska i Redakcję „Samorządu Terytorialnego”.
Relacja z wręczenia nagród.

1. Komisja Konkursowa w składzie:
• prof. dr hab. Bogdan Dolnicki
• prof. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic
• dr hab. Marta Lackowska
• prof. dr hab. Grażyna Prawelska-Skrzypek
• Klaudiusz Kaleta (sekretarz Komisji)
– dokonała oceny nadesłanych prac.
Oceniono sześć rozpraw doktorskich oraz siedem prac magisterskich. Prace reprezentują różne dziedziny nauki oraz szerokie, a przy tym zróżnicowane grono uczelni.

2. W ramach budżetu Konkursu Komisja dysponowała środkami na nagrody indywidualne,
postawionymi do dyspozycji przez Patronów Instytucjonalnych Konkursu, którymi są:
• Związek Miast Polskich
• Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej
• Unia Metropolii Polskich
• Związek Powiatów Polskich
• Związek Gmin Wiejskich RP
• Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
• Wydawca miesięcznika „Samorząd Terytorialny” – Wolters Kluwer Polska.

3. Po wnikliwej analizie nadesłanych rozpraw doktorskich oraz prac magisterskich Komisja
postanowiła przyznać następujące nagrody (od podanych kwot nagród zostanie potrącony
zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10%):

NAGRODA ZA ROZPRAWĘ DOKTORSKĄ w wysokości 7.000 zł:
Klaudia Peszat za rozprawę „Proces przedsiębiorczego odkrywania w regionach peryferyjnych Polski w kontekście koncepcji inteligentnej specjalizacji”, promotor – prof. nadzw. dr hab. Wojciech Dziemianowicz (Uniwersytet Warszawski)

WYRÓŻNIENIE ZA ROZPRAWĘ DOKTORSKĄ w wysokości 3.500 zł
Jacek Wałdoch za rozprawę „Zarząd komisaryczny w samorządzie terytorialnym II Rzeczypospolitej (1918–1939). Studium historyczno-prawne”, promotor – prof. zw. dr hab. Tadeusz Maciejewski (Uniwersytet Gdański)

NAGRODA ZA PRACĘ MAGISTERSKĄ w wysokości 3.000 zł:
Agata Lizak za pracę „Status prawny parku kulturowego”, promotor – prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Czarnik (Wyższa Szkoła Prawa i Administracji, Rzeszowska Szkoła Wyższa)

4. Koszty Konkursu obejmujące m.in. wydatki na:
- dodatkowe upominki oraz publikacje książkowe dla wszystkich nagrodzonych i wyróżnionych,
- roczne prenumeraty e-wydania „Samorządu Terytorialnego”,
- prace Komisji Konkursowej,
zostały pokryte przez Wydawcę „Samorządu Terytorialnego” – Wolters Kluwer Polska.

5. Wręczenie nagród powinno nastąpić do 30 lipca 2019 r.
6. Komisja Konkursowa dziękuje Wydawcy „Samorządu Terytorialnego” – Wolters Kluwer Polska oraz Patronom Instytucjonalnym Konkursu za umożliwienie przeprowadzenia XVI edycji Konkursu, zarówno na płaszczyźnie organizacyjnej, jak i finansowej, co pozwoliło wybrać spośród nadesłanych dysertacji i nagrodzić najlepsze rozprawy doktorskie oraz prace magisterskie poświęcone problematyce samorządu terytorialnego i zagadnieniom decentralizacji.

Na tym protokół zakończono.
[podpisy członków Komisji Konkursowej]
Warszawa, 31 maja 2019 r.